Scania-juhlakiertue

Raiteille ja ratapihoille kerääntyvä lumi vaikeuttaa junaliikennettä erityisesti silloin, kun lunta sataa usein ja paljon kerralla. Vuosien 2010–2011 talvikausi oli runsasluminen ja tällöin todettiin, että uusia ratkaisuja asiaan tarvitaan. Pasilan läjitysaluekin oli poistumassa käytöstä suunnitteilla olevien rakennustöiden johdosta. Helsingin ja Pasilan välillä ei ole tilaa aurata lunta radan reunaan.

Pasilan Ilmalasta löytyi sopiva käyttämätön alue, joka sijaitsee ratojen välissä keskeisellä paikalla. Lumensulatuskenttä saatiin valmiiksi talvikaudelle 2015-2016 ja sitä kokeiltiin viime talvena, mutta tähän talveen saakka kentän käyttöön ei ole ollut tarvetta.

Helsingin, Pasilan ja Ilmalan ratapihoilta kerätty lumi kuljetetaan Ilmalaan junalla kippivaunuissa, joista se siirretään kentälle kaivinkoneella avustaen. Kentällä on betonilaatan päällä maksimissaan 30 cm paksu vesipatja, joka lämpiää kaukolämmöllä. Sulatukseen käytetään muiden kohteiden lämmitykseen käytettyä vettä, joka on palaamassa takaisin energiayhtiöön.

Vesi johtaa lämpöä hyvin, ja sulattaa näin päälle kasattua lunta altapäin. Lumimassa toimii lämpöeristeenä, joten vesi ei pääse jäätymään. Sulanut lumi johdetaan huleveden mukana hulevesikanaviin.

Kaukolämmön paluukierron hyödyntäminen lumensulatuksessa on energiatehokasta ja ympäristöystävällisempää kuin esim. polttoöljylämmitys. Energian säästämiseksi kenttää lämmitetään vain tarvittaessa. Yli 10 asteen pakkasella kenttää ei lämmitetä.

Kenttää käytetään ainoastaan rautatiealueelta kerättävän lumen sulattamiseen. Rautatiealueella lunta ei suolata tai hiekoiteta, joten kerätty lumi on niin puhdasta, että sulaneena se voidaan ohjata suoraan hulevesiverkostoon. Väylävirasto tarkkailee veden laatua alueella.

Ilmalan lumensulatuskenttä lukuina
- Kenttä on kooltaan 2500 m²
- Lumet kerätään 224 000 m² alueelta
- Kentällä voidaan varastoida ilman sulatusta 10 000 m³ lunta
- Sulattamalla on mahdollisuus käsitellä 100 000 m³
- Kentän käyttökustannukset 100 päivältä ovat arviolta noin 100 000 euroa