MAN - Vaihtoautot

Kansainvälinen lentoliikenneliitto IATA raportoi joulukuussa 2023, että lentomatkustuksen nousutrendi jatkui ja nosti vuoden kokonaisliikenteen takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuoteen 2022 verrattuna kokonaisliikenne (myydyillä henkilökilometreillä eli RPK:illa mitattuna) kasvoi 36,9 % vuonna 2023.

Koko vuoden liikenne vuonna 2023 saavutti maailmanlaajuisesti 94,1 % pandemiaa edeltävästä (2019) tasosta.

Liikenteen kokonaismäärä kasvoi joulukuussa 2023 25,3 % vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 97,5 % joulukuun 2019 tasosta. Kolmannen vuosineljänneksen asiakkaat osoittivat merkittävän paranemisen merkkejä vuoden 2019 loppua kohden, 98,2 % vuoden 2019 tasosta.

Kansainvälinen liikenne kasvoi 41,6 % vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna ja ylitti vuoden 2019 ennätykset. Ulkomaanmatkailijoiden määrä kasvoi 24,2 % joulukuusta 2022, joka oli 94,7 % joulukuun 2019 tasosta. 

Kotimaan liikenne kasvoi 30,4 % vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimaan liikenne kasvoi 3,9 % vuonna 2023 koko vuoden 2019 tasosta.

Erityisesti kotimaan liikenne kasvoi 27,0 % viime vuoden vastaavaan aikaan ja 2,3 % joulukuuhun 2019 verrattuna. Myös liikenne kasvoi 4,4 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon.

Vuonna 2024 lentoyhtiöiden odotetaan jatkavan tavanomaisia ​​noususuunnitelmiaan neljännen vuosineljänneksen poikkeuksellisen tuloksen ansiosta.

Matkustamisen elpyminen on hyvä uutinen, koska se vauhdittaa maailmantaloutta helpottamalla liiketoimintaa, koulutusta, lomailua ja muuta toimintaa.

Hallitusten on kuitenkin omaksuttava strateginen lähestymistapa tilanteeseen, jos ne haluavat täysimääräisesti hyötyä lentoliikenteen eduista pandemian jälkeisenä aikana.

Nollapäästötavoitteen saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä edellyttää investointeja infrastruktuuriin, joka on kustannustehokas vastaamaan kysyntään, kannustaa kestävän lentopolttoaineen (SAF) tuotantoa ja ottaa käyttöön säännöksiä, jotka osoittavat selkeästi kustannusten ja hyödyn välisen eron.

Hallitusten on muistettava, kuinka tärkeitä lentokoneet ovat ihmisten ja yritysten onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiselle kaikkialla maailmassa.

Globaalit asiakasalueet

Vahvimpana vuositasolla osista säilyi Asia-Pacific Airlines, joka raportoi ulkomaisten vierailijoiden kokonaismäärän lisääntyneen 126,1 % vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Käyttöaste nousi 9,0 prosenttiyksikköä 83,1 prosenttiin ja kapasiteetti kasvoi 101,8 %. Joulukuussa 2023 liikenne kasvoi 56,9 % vuoteen 2022 verrattuna.

Eurooppalaisten lentoyhtiöiden koko vuoden näkymät kasvoivat 22,0 % vuoteen 2022 verrattuna. Käyttöaste nousi 3,1 prosenttiyksikköä 83,8 prosenttiin kapasiteetin noustessa 17,5 %. Kysyntä kasvoi joulukuussa 13,6 % vuoteen 2022 verrattuna. Ensimmäistä kertaa pandemian alkamisen jälkeen joulukuun kävijämäärä oli suurempi kuin vuoden 2019 vastaavalla neljänneksellä.

Vuoteen 2022 verrattuna Middle Eastern Airlinesin liikenne kasvoi 33,3 % vuonna 2023. Kapasiteetti nousi 26,0 % ja käyttöaste nousi 4,4 prosenttiyksikköä 80,1 prosenttiin. Vuoden 2022 vastaavaan neljännekseen verrattuna joulukuun kysyntä kasvoi 16,6 %.

Vuonna 2023 Pohjois-Amerikan lentoyhtiöt raportoivat vuotuisen liikenteen kasvun 28,3 % vuoteen 2022 verrattuna. Kapasiteetti nousi 22,4 % ja käyttöaste nousi 3,9 prosenttiyksikköä 84,6 prosenttiin. Joulukuussa 2023 liikenne kasvoi 13,5 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Koko vuoden 2022 aikana Latin American Airlinesin liikenne kasvoi 28,6 % vuonna 2023. Alueiden korkein käyttöaste, 84,7 %, ja vuosikapasiteetti kasvoivat molemmat 25,4 %. Joulukuuhun 2022 verrattuna kysyntä kasvoi joulukuussa 26,5 %.

Vuonna 2023 amerikkalaisten lentoyhtiöiden vuotuinen liikenne kasvoi 38,7 % edelliseen kuukauteen verrattuna. Käyttöaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä 71,9 prosenttiin, joka on alueiden alhaisin, ja kapasiteetti kasvoi 38,3 % koko vuonna 2023.

Amerikkalaisten lentoyhtiöiden liikenne kasvoi 9,5 % joulukuussa 2023 vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

SAF-käyttö lisääntyi merkittävästi vuonna 2023, mutta sen osuus kaikesta maailman uusiutuvan energian tuotannosta on edelleen vain 3 %. Se ei ole hyväksyttävää. Muilla kulkuvälineillä on vaihtoehtoja, mutta lentokoneilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nestemäiset polttoaineet. SAF-tuotannon osuuden lisääminen vaihtoehtoisten polttoaineiden kokonaistuotannosta mahdollisimman nopeasti vaatii valtavia yhteisiä ponnisteluja.

(IATA)