TIP-Trailer services

Isoaavantien jatkeeksi rakennettu Heposuontie välillä Isoaavantie Kiveliöntie-Vennivaarantie on avattu liikenteelle. Työmaa on edennyt haasteellisuudestaan huolimatta erinomaisesti ja on valmis avattavaksi yleiselle liikenteelle noin puolitoista kuukautta suunnitellusta aikataulusta edellä.

Uusi katuyhteys käsittää Korkalovaaran ja Vennivaaran yhdistävän 2,4 kilometriä pitkän Heposuontien ja siihen kiertoliittymän kautta liittyvän uuden 340 metriä pitkän Aateharjuntien jatkeen. Katuyhteyden rinnalla kulkee koko matkan myös kevyen liikenteen väylä, johon liittyvät uudet Hietakummuntien ja Metsälauhan kevyen liikenteen väylät. Kaikkiaan uutta kevyen liikenteen väylää rakennettiin urakassa yhteensä 3,7 kilometriä.

Urakassa rakennettiin myös uusi vesihuoltoverkoston yhteys Vennivaaran uudelle, vielä rakentamattomalle pientaloalueelle sekä rakennettiin uutta sähkönjakeluverkkoa. Myös alueen moottorikelkkaura sai urakan yhteydessä hieman uuden linjauksen.

Kadut ja kevyen liikenteen väylä jäävät suunnitellusti vielä toistaiseksi murskepintaisiksi, jotta katurakenteet saavat rauhassa asettua ja tiivistyä liikenteen alla. Näin vähennetään merkittävästi riskiä epätoivottavien päällystevaurioiden syntymiselle. Lisäksi vihertyöt sekä kiertoliittymän ympäristön kiveystyöt toteutetaan suunnitellusti myöhemmin. Kadun pinnoitteen puuttuminen kannattaa huomioida ajonopeudessa ja muutenkin noudattaa tarkkaavaisuutta uudella tieosuudella liikkuessaan.

Urakan tilaajina toimivat Rovaniemen kaupunki sekä Napapiirin Vesi Oy ja Rovaniemen Verkko Oy. Urakan pääurakoitsijana toimi Kaukomaa Oy ja työmaavalvonnasta vastasi Proacon Oy. Hankkeen suunnitelmat laati Sitowise Oy.