MAN - Vaihtoautot

Nuorten ajokortin hankinnassa merkittäviä eroja eri maakunnissa. Helsingissä vain 25 % 18-vuotiaista hankkii ajokortin, kun taas Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku ylittää 80 %. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uusin kyselytutkimus valottaa ajokortin hankinnan syitä, ajokilometrien kertymistä ja ajokieltokoulutuksen positiivisia vaikutuksia kuljettajien asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Helsingissä ajokortin hankkii vain joka neljäs 18-vuotias, kun taas Etelä-Pohjanmaalla yli 80 % nuorista hankkii sen. Miesten osuus B-luokan ajokokeista oli 55 % vuonna 2023, ja ikäpoikkeusluvalla suoritettujen kokeiden osuus oli 61 %. Naiset ovat enemmistönä 19-29-vuotiaiden uusien kuljettajien joukossa. Vuonna 2023 17-vuotiaiden ikäluokasta 29 % suoritti ajokortin ikäpoikkeusluvalla.

Syyt ajokortin hankintaan vaihtelevat

Nuorimmat, 17-vuotiaat, hankkivat ajokortin pääasiassa työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen vuoksi, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä korostuu ajokortin hankinta tulevaisuuden tarpeita varten. Vapaa-ajan matkojen tarve on kolmanneksi yleisin syy ajokortin hankintaan tutkimuksen nuorimmilla ja vanhimmilla vastaajilla ikäryhmissä.

Ajokilometrit ja ajokieltokoulutuksen vaikutukset

Nuoret miehet kerryttävät ensimmäisenä vuonna ajokilometrejä yli 50 % enemmän kuin naiset (miehet 12 447 km, naiset 8028 km). Vastaajista 3 % oli osallistunut ajokieltokoulutukseen. Suurimpana yksittäisenä syynä ajokieltokoulutukseen määräämiseen oli ylinopeus. ”Suurin osa koulutukseen osallistuneista koki sen vaikuttaneen myönteisesti omaan asenteeseensa ja ajokäyttäytymiseensä”, kertoo Traficomin erityisasiantuntija Elina Uusitalo.

Nuorten onnettomuudet – kuolemantapaukset vähentyneet

Vuonna 2023 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 23 iältään 15-20-vuotiasta henkilöä, mikä on hieman vähemmän kuin vuosien 2018-2022 keskiarvo. ”Erityisesti nuorten henkilöauton kuljettajien kuolemantapaukset ovat vähentyneet”, kertoo erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

Vuonna 2023 17-vuotiaat henkilöautonkuljettajat olivat osallisina neljässä kuolemaan ja 76 loukkaantumiseen johtaneessa onnettomuudessa, joissa kuoli 4 ja loukkaantui 127 henkilöä. Onnettomuuksien määrä pysyi lähes samana kuin vuonna 2022.