Raskone – nopeasti takaisin tielle

Orpe Kuljetuksen kantavuudeltaan 94 tonninen HCT (High Capasity Transport) -yhdistelmä

Oulun Yliopiston Koneensuunnittelun tutkimusryhmä on aloittanut HCT- Puutavarayhdistelmien eli yli 76 tonnin kokonaismassan omaavien ajoneuvoyhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimushankkeen.

Hankkeessa tutkitaan HCT-yhdistelmien ajokäytöstä tietokonesimulointien ja käytännön kenttämittausten avulla. Oleellisena osana ovat raskaan kaluston renkaisiin ja tieverkkoon liittyvät tutkimukset, joissa pyritään selvittämään tierungon ja -pinnoitteen muodonmuutoksia sekä kestävyyttä.

Hankkeen tuloksilla pyritään edistämään vähähiilisyyttä tukevaa kuljetusteknologiaa, saavuttamaan entistä parempaa puutavarankuljetustehokkuutta ja luomaan Yliopistotasoisen tutkimuksen kautta uutta tietoa raskaan kaluston tuotekehityksen ja lainsäädännön tueksi.

Hankkeen arvo on 350 000 euroa, josta EU tuen osuus on 70 %. Muita rahoittajia ovat Metsäteho Oy sekä Nokian Raskaat Renkaat Oy.