Raskone – nopeasti takaisin tielle

Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomen kansallisen ohjelman vuosille 2017-2030 liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta. Ohjelmassa asetetaan kansalliset tavoitteet liikenteen eri käyttövoimien käytölle, vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen määrille sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkolle.

Suomen kansallisena tavoitteena on, että tieliikenne olisi vuonna 2050 lähes nollapäästöistä. Ohjelmassa esitetään, että vuonna 2030 kaikki Suomessa myytävät uudet autot olisivat jonkin vaihtoehtoisen käyttövoiman kanssa yhteensopivia eli voisivat hyödyntää joko sähköä, vetyä tai maa- ja biokaasua tai nestemäisiä biopolttoaineita myös korkeina pitoisuuksina.

Ohjelmassa esitetään, että autojen julkisia latauspisteitä tulisi olla vähintään 2000 kappaletta vuonna 2020 ja 25 000 kappaletta vuonna 2030. Julkisella latauspisteellä tarkoitetaan latauspistettä, joka on kenen tahansa kuluttajan käytettävissä. Kiinteistöjen latauspisteet esimerkiksi asuntojen tai työpaikkojen yhteydessä eivät yleensä ole julkisia latauspisteitä.

Liikennekaasun, eli maa- ja biokaasun jakeluasemia olisi noin 50 kappaletta vuonna 2020. Vetyasemia olisi vuonna 2030 yhteensä noin 20 kappaletta.

Merenkulun tavoitteena on, että merenkulun kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät vuoteen 2050 mennessä 40 % LNG:n ja biopolttoaineiden käytön ja muiden toimenpiteiden ansiosta. Lentoliikenteen tavoitteena olisi vähintään 40 % uusiutuvien tai muiden päästöjä vähentävien ratkaisujen osuus vuonna 2050.

Kansallisessa ohjelmassa esitetään, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennetaan pääosin markkinaehtoisesti.