TIP-Trailer services

APM Terminals Göteborgin satamassa on lähtenyt monipuoliseen kehitystyöhön parantamaan palvelua kuorma-autoilijoille ja vähentämään satamatoimintojen aiheuttamaa stressiä. Jo aiemmin tänä vuonna aloitettiin sms-palvelu, joka kertoo häiriöistä, jotka saattavat pidentää rahtien käsittelyaikoja. Nyt tarjotaan myös arvioita tulevan rahdin käsittelyajoista. Lisäksi on automaatiset portit, jotka helpottavat sataman tavaravirtoja.

Kaikella tavoitellaan entistä parempia mahdollisuuksia suunnitella ja vähentää stressiä kaikilta, jotka kuljettavat rahtia satamaan ja hakevat sitä satamasta.

Seuraava askel on TCA, Trucker Care Agent, joka keskittyy kuljettajien hyvinvointiin mahdollisen pidentyneen käsittelyajan helpottamiseksi. Tässä Göteborgin satama haluaa paras koko Euroopassa. TCA:n tehtävänä on myös kerätä tilastoa, tietoja ja dataa sataman tavaravirroista ja pullonkauloista, ja mahdollisuuksista tehostaa tavaravirtoja. 

Ensimmäinen TCA, Metta Uneman, on jo aloittanut työnsä APM:llä toukokuussa. Hänellä on pitkä kokemus alan toiminnasta asiakaspalvelijana Maerskilla, Seago Linellä ja Sealandilla.

(Transportnet.se)