Kesän ServicePartner-tarjoukset

EU:n Taksonomialinjaus, jonka tarkoituksena on johdattaa kestäviin sijoituksiin, esittää 0-päästöjä kaikilta uusilta autoilta vuodestas 2026 alkaen - eli periaatteessa hyväksyntää vain sähkö ja vetyautoille. Biokaasu, biodiesel- ja  ja etanoliautojen tulevaisuus on siten uhattuna.

Taksonomia ei ole sääntely, ei direktiivi eikä laki. Sen tarkoitus on ohjata investointivirtoja ilmaston kannalta kestäviin ratkaisuihin. Se voi kuitenkin kasvaa vahvaksi voimaksi sanelemaan, että 2026 jälkeen ei kannata sijoittaa autoihin, joiden pakoputkesta ei tule 0-päästöä. Sillä voi olla vaikutusta jo nyt.

EU:n piirissä käydään keskusteluja ympäritöystävällisen auton uudesta määritelmästä. Se näyttää sulkevan pois muut kuin sähköautot - toistaiseksi henkilöautojen kohdalla. Kuorma-autojen kohdalla keskustelu käy kuumana. Nähtäväksi jää, millä tavalla halutaan niiden kohdalla rajata pois biokaasu, biodiesel ja etanoli.