MAN - Vaihtoautot

Suomalaisyritys Liquid Sun ja puualan perheyhtiö Vataset Teollisuus ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä Vataset Teollisuus Oy:n Kemijärven Patokankaalle nousevaan biopuistoon. Vataset on vuodesta 2020 kehittänyt Patokankaalle puun kemialliseen jalostamiseen erikoistunutta, kiertotalouteen perustuvaa biopuistoa. Käynnistyvän yhteistyön tavoitteena on saada biopuiston toiminnasta syntyvät hiilidioksidipäästöt jatkohyödynnettyä synteettisten e-polttoaineiden raaka-aineeksi. Lentopolttoaineita valmistavan laitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2025 alussa, ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2026 loppupuolella.

Kuitulinjan valmistuttua sivuvirtana vapautuu vuositasolla jopa 2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka on tarkoitus jatkojalostaa tontilla. Päästöjen jalostamiseen on etsitty kustannustehokasta ja matalassa lämpötilassa toimivaa ratkaisua, joka löytyi Liquid Sunin kehittämästä patentoidusta teknologiasta. Sen avulla vapautuva biogeeninen hiilidioksidi voidaan hyödyntää sen syntypaikalla ja jatkojalostaa raaka-aineeksi vihreän lentopolttoaineen eli SAF:in valmistamiseen. Näin prosessista syntyy täysin suljettu hiilikierto. 

– Olemme etsineet kumppania, jonka avulla mahdollistamme biopuistolle yhä laajemman tavan myötävaikuttaa siirtymään pois fossiilisista polttoaineista ja päästötavoitteisiin. Liquid Sunin innovatiivisen teknologian integroiminen laitokselle luo molemmille osapuolille win-win-tilanteen: saamme hyödynnettyä biogeenisen hiilidioksidin ja Liquid Sunin teknologialla kestävän lentopolttoaineen tuotannon. Meidän lisäksemme tämä edistää myös laajempia päästövähennystavoitteita, minkä varmistaminen on molemmille toimijoille jaettu missio, kiteyttää Vataset Teollisuuden toimitusjohtaja Harri Vatanen.

– Vataset Teollisuuden tavoitteena on rakentaa Kemijärven Biopuistoa vahvojen ympäristöarvojen pohjalta hiilivapaaksi, biotuotteisiin perustuvaksi ekoteolisuuskeskittymäksi, joka luo paitsi vaurautta alueelle myös toteuttaa siirtymää uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Molempien toimijoiden arvot ja tavoitteet ovat hyvin linjassa, mikä luo yhteistyölle vahvat näkymät tulevaisuuteen, Liquid Sunin toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Pasi Keinänen sanoo.

Biotuotetehdasta ympäröivä ekosysteemi mahdollistaa omalta osaltaan monenlaisen teollisen liiketoiminnan syntymisen. Tuotanto matalassa lämpötilassa on olennaista ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Sijainti Kemijoen varrella edellyttää matalaa lämpökuormaa, jotta vesistön ekosysteemi ja sen virkistyskäyttö eivät häiriinny teollisesta toiminnasta.

– Kemijärvellä on vahva teollinen historia ja puun jalostuksella ja kestävällä metsänhoidolla on pitkät perinteet. Olemme ilahtuneita, että Vataset rakentaa Kemijärven Biopuistosta tulevaisuuden biotuotteiden valmistuksen lippulaivaa. Liquid Sunin kaltaisia, innovatiivisia toimijoita tarvitaan kipeästi, jotta hiilineutraalius ja hyvinvointi voivat kulkea käsi kädessä. On ilo ja etuoikeus olla mukana rakentamassa uutta menestystä alueelle ja toimialalle, Marjo Säärelä, Kemijärven vt. Kaupunginjohtaja kertoo.

Tampereen yliopistossa sekä Stanfordin yliopistossa alkunsa saaneen Liquid Sunin teknologia tarjoaa ratkaisua useiden toimialojen vihreään siirtymään kumppanoitumalla juurikin yritysten kanssa, joiden toiminnasta sivuvirtana syntyvät hiilidioksidipäästöt voidaan kääntää päästöistä arvokkaaksi raaka-aineeksi. Vaikka teknologia skaalautuu monenlaisten e-polttoaineiden tuotantoon, on yrityksen lähitulevaisuuden fokus on vihreän lentopolttoaineen, eli SAF:in raaka-aineen valmistuksessa.

Lopullinen toteutussuunnitelma muodostetaan, kun hankkeen aikataulu ja rahoitus on varmistunut. Tavoitteena kuitenkin on, että Liquid Sunin teknologian sisältämä laitos olisi toiminnassa jo vuonna 2026. Osana SAF-polttoaineen tuotannon suunnittelua on solmia offtake-sopimukset kestävän lentopolttoaineen käyttäjien kanssa, summaa Pasi Keinänen.