MAN - Vaihtoautot

Purem by Eberspächer pyrkii puhtaaseen ja hiljaiseen liikkumiseen. Vastatakseen autoteollisuuden muutokseen yhtiö kehittää ratkaisuja vaihtoehtoisille käyttöteknologioille. Kaasunsäätöventtiilillä (GCV) pakokaasuasiantuntija tuo nyt markkinoille ensimmäisen tuotteen polttokennojärjestelmiin.

Vetypohjaisia ​​polttokennojärjestelmiä käytetään monin eri tavoin maanteillä tai rautateillä, ilmassa tai osana kiinteitä sovelluksia. Itse polttokennopinon lisäksi koko tällainen järjestelmä koostuu muista komponenteista – ns. "Balance of Plant" -komponenteista.

Purem by Eberspächer laajentaa tuotevalikoimaansa tässä suhteessa: Pakokaasuasiantuntijan vuosien kokemuksen perusteella Balance of Plant -komponenttien omat kehitystyöt varmistavat koko järjestelmän toiminnan ja optimoivat sen tehon ja käyttöiän suhteen. Kaasunsäätöventtiili (GCV) on ensimmäinen Eberspächerin Purem-tuote polttokennosovelluksiin.

Komponentti on suunniteltu käytettäväksi kaikilla segmenteillä – esimerkiksi polttokennokäyttöiset henkilöautot, hyötyajoneuvot, junat, liikkuvat sähkögeneraattorit tai maastoajoneuvot. Purem by Eberspächer laajentaa siten kohdesegmenttejään ja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa tukeakseen sovelluskehitystä.

Koko järjestelmän optimointi

Vetypohjaisten polttokennojärjestelmien on tarjottava korkea hyötysuhde ja kestävyys kaikissa sovelluksissa. Eberspächerin Puremin kehittämää kompaktisti suunniteltua kaasunsäätöventtiiliä käytetään järjestelmän massavirtojen säätelyyn. Tällä tavalla se varmistaa, että polttokennoa käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Komponentti tarjoaa useita toiminnallisia muunnelmia: Ohitusventtiilinä se ohjaa ilmavirran osittain tai kokonaan järjestelmän osien ohi ja ohjaa raitista ilmaa imuaukosta pakoputkeen. Ilmansäätöventtiilinä se säätelee järjestelmän kokonaispainetta.

Jatkuvasti säädettävät venttiiliasennot lisäävät kaasunsäätöventtiilin monipuolisuutta. Kaksiosainen kansi avautuu nopeasti ja sillä on suuri virtauspoikkileikkaus, jopa 65 millimetriä, mikä varmistaa alhaiset painehäviöt suurella massavirtauksella.

Tarvittaessa voidaan toteuttaa suurempiakin poikkileikkauksia. Tämä mahdollistaa polttokennojärjestelmien tehokkaan ja turvallisen käytön.

Kokemuspohjainen etu pakokaasutekniikassa

Mitä tulee venttiiliteknologiaan, Purem by Eberspächer hyödyntää pakokaasutekniikan asiantuntemusta, jonka ansiosta henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen valmistajat voivat noudattaa tiukkaa päästö- ja akustiikkalainsäädäntöä.

Kaasunsäätöventtiilin kehittämisessä AVG2-akustinen venttiili toimi perustana. Henkilöautojen sarjatuotannon osalta se helpottaa Euroopassa voimaan tulevan kolmannen vaiheen akustiikkalainsäädännön noudattamista.

Kaasunsäätöventtiilin valmistukseen hyödynnetään käytettävissä olevan asiantuntemuksen lisäksi olemassa olevaa tuotantokapasiteettia: Uusi komponentti valmistetaan pienin muutoksin samassa tehtaassa kuin AVG2-akustinen venttiili, mikä tukee muutosta.