Renault Diamond Tour

Dachser Denmark käynnistää päästöttömät toimitukset Kööpenhaminan keskustaan vielä vuoden 2021 aikana. Logistiikkapalveluiden toimittaja vähentää hiilidioksidipäästöjään Kööpenhaminan keskustassa akkukäyttöisellä FUSO eCanter -ajoneuvolla. Tämä edistää Kööpenhaminan kaupungin tavoitetta olla ensimmäinen hiilineutraali pääkaupunki maailmassa.

Logistiikkapalvelujen toimittajan tanskalaisella tytäryhtiöllä on jo pitkään ollut kunnianhimoinen suunnitelma aloittaa tavaroiden päästöttömät toimitukset Hvidovren toimipaikasta Kööpenhaminan keskustaan. Hanke on osa Dachserin Emission-Free Delivery -konseptia, jossa tuetaan ja kehitetään ympäristöä säästäviä kuljetuksia useilla Euroopan suurkaupunkialueilla. Tanskan osalta hankkeessa otetaan ensimmäinen askel vuoden loppuun mennessä uudella FUSO eCanterilla, jonka kehityksessä on otettu huomioon etenkin Kööpenhaminan monet pyöräilijät.

Kööpenhaminan kaupungin ilmastosuunnitelmassa 2025 todetaan muun muassa, että vuoteen 2025 mennessä 30–40 prosenttia kaikista kaupungin rajojen sisällä liikkuvista raskaista ajoneuvoista käyttää ns. uudentyyppisiä polttoaineita. Tämä edellyttää siirtymistä bensiinistä ja dieselistä ekologisempiin polttoaineisiin, kuten sähköön, vetyyn ja biokaasuun. Sen odotetaan vähentävän pääkaupungin hiilidioksidipäästöjä tällä liikenteen osa-alueella noin 10 000 tonnia. Dachser tukee tätä tavoitetta, ja odotukset Dachser Emission-Free Delivery -konseptin mukaisia päästöttömiä toimituksia kohtaan ovat korkealla.