Radio Novan ja Mercedes-Benzin Yöradio

SSAB ja Cargotec ovat sopineet tekevänsä yhteistyötä fossiilivapaan teräksen tuomiseksi lastin- ja kuormankäsittelyteollisuudelle. Yritykset aloittavat koordinoidun kehityksen SSAB:n fossiilivapaan teräksen käyttämiseksi Cargotecin lastinkäsittelylaitteissa.

Kyseessä on strateginen kumppanuus, joka hyödyttää molempia osapuolia ja tuotteiden loppukäyttäjiä. Se on merkittävä virstanpylväs matkalla kohti kestävää kehitystä ja fossiilivapaiden tuotteiden tarjontaa.

 

Teräs ja teräskomponentit ovat suurimmat Cargotecin hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät Scope 3 -luokan epäsuorista päästöistä, jotka syntyvät tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Tavaroiden ja palveluiden hankinnan päästöt vastaavat kolmasosaa  Cargotecin koko hiilijalanjäljestä. Fossiilivapaateräksen ympäristövaikutukset ovat merkittävästi matalammat ja täten myötävaikuttavat hiilivapaan arvoketjun luomiseen. On myös arvioitu, että teräksen kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, jolloin  vaihtoehtoisten ratkaisujen kehitys ja käyttö on merkittävässä roolissa.