TIP-Trailer services

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä EU:n uusien autojen markkinat siirtyivät edelleen kohti bensiiniajoneuvoja. Bensiini edustaa nyt lähes 60 prosenttia kaikista uusien henkilöautojen rekisteröinnistä, kun taas dieselin kysyntä laski edelleen.

Sähköautojen (ECV) osuus oli 2,4 prosenttia uusien autojen kokonaismyynnistä koko alueella, kun taas kaikkien vaihtoehtoisia polttoaineita käytettävien (APV) osuus oli 9,2 prosenttia EU:n markkinoista. Uusien bensiiniautojen kysyntä jatkoi kasvuaan EU:n viidellä päämarkkinalla Saksaa lukuun ottamatta. Suurin prosentuaalinen kasvu (+ 27,4%) oli Italiassa. Myös Keski-Euroopan maissa bensiinimoottoriajoneuvojen kysyntä kasvoi. Rekisteröintien määrä kasvoi 7,2 prosenttia. Bensiini kasvatti markkinaosuuttaan 56,7 prosentista 59,5 prosenttiin vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Sitä vastoin koko EU:ssa rekisteröityjen dieselautojen määrä väheni 16,4 prosenttia 1,3 miljoonaan yksikköön, ja dieselin markkinaosuus laski 36,3 prosentista vuoden 2018 toisella neljänneksellä 31,3 prosenttiin tänä vuonna. Saksassa kuitenkin dieselin kysyntä elpyi hieman - nousten 3,5 prosenttia.

Vaihtoehtopolttoaineautojen rekisteröinnit kasvoivat voimakkaasti (+ 28,5%) Euroopan unionissa. Sähköisesti ladattavia ajoneuvoja rekisteröitiin noin 98 553, mikä on 35,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Sähköajoneuvojen myynti melkein kaksinkertaistui (+ 97,7%), kun taas plug-in-hybridien kysyntä laski vuoden 2019 toisella neljänneksellä (-13,6%).

Hybridiajoneuvojen (HEV) tulos oli hyvä (+ 38,2%), ja 210 348 yksikköä myytiin tämän vuoden huhtikuusta kesäkuuhun. Nestekaasuautojen ja maakaasuautojen rekisteröinnit pysyivät kuitenkin samalla tasolla lähinnä maakaasuajoneuvojen kysynnän voimakkaan laskun vuoksi.

Jokaisella viidestä EU:n suurimmasta automarkkinoista vaihtoehtoistopolttoaine autojen rekisteröinnit lisääntyivät huomattavasti. Suurin prosenttivoitto oli Saksassa (+ 60,7%), jota lisäsi hybridi sähköautojen voimakas kysyntä. Seuraavina olivat Espanja (+ 35,8%) ja Ranska (+ 20,0%).