SuperMax – Valmiina töihin!

Auto, tekniikka ja kuljetus 5/2020 paljastaa uuden selvityksen Merenkurkun yli johtavasta autotiestä, Kvarken Link nimeltään.

Selvitystä tekevät kaksi suomalaista tie- ja vesirakennuksen kansainvälistä huippuosaajaa, Antti Talvitie ja Esa Eranti. Kaksikko haluaa panna pisteen jo 60 vuotta jatkuneeseen selvitysten kirjoon nk. Merenkurkun sillasta. Uusin tie- ja vesirakennustekniikka antaa mullistavia uusia mahdollisuuksia verrattuna vaikkapa vain 20 vuotta sitten avattuun Juutinrauman siltaan Ruotsin ja Tanskan välillä.

Esa Eranti'lla on 40 vuoden kokemus veteen rakentamisessa. Hän toimi erityisasiantuntijana mm. Juurinrauman sillan suunnittelussa ja toteutuksessa kuin myös maailman ensimmäisen erityisesti raskaisiin jääolosuhteisiin rakennetun Tahkoluodon merituulipuiston pääsuunnittelijana.

Antti Talvitiellä on yli 50 vuoden kokemus tieväylien rakentamisesta. Hän on State University of New Yorkin ja Aalto Yliopiston tierakennusprofessori, ja mm. Maailmanpankin kansainvälisten tieprojektien kannattavuusarvioija (Senior Transport Specialist).

Kaksikko selvittää nyt yhdessä Kvarken Link (työnimenä "Kvarkki") projektissa kahdeksaa autolla ajettavaa reittivaihtoehtoa Vaasan ja Uumajan välillä. Lyhin reitti olisi 58,8 km. Reitit kulkevat pengerrettyjä teitä, siltoja ja tunneleita.

Halvin Kvarken Link ajotie olisi Uumajan Ostnäsistä Vaasan Björköön, 76,2 km, ilman tunneleita, pelkästään pengerrettyä tietä ja kolmea siltaa, tarkasti vain 15-25 m syvällä olevaa merenpohjaa seuraten. Hinta jäisi reilusti alle 3 miljardia euroa (vrt. Tunnin juna yli 4 miljardia). 

Auto, tekniikka ja kuljetus 5/2020 ilmestyy Kvarken Link väliraportilla 7.7.2020.