Scania 70 vuotta Suomessa

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennus julkaistiin 5.2.2018. Turun kaupunginhallitus päätti tuolloin, että yleissuunnitelma lähetetään lausunnoille ja samalla tarkistetaan liikennöintikustannuslaskelmat ja superbussin latausjärjestelmän kustannusarvio. Kevään 2018 aikana on saatu paljon palautetta ja lisätietoa erityisesti superbusseihin liittyen. Turun kaupunginhallitus käsittelee tilannekatsausta kokouksessaan maanantaina 4.6.2018.

Merkittävimmät esitettävät muutokset 5.2.2018 julkaistuun aineistoon verrattuna koskevat liikennöintikustannuslaskelmia siten, että niitä tarkistettaisiin myös matkustusmukavuuden huomioivan mitoituksen mukaiseksi laadukkaan joukkoliikenteen varmistamiseksi. Tällöin matkustajakuormitukset ja vuorovälit olisivat lisäksi vertailukelpoisesti linjassa muun muassa Malmön matkustajakuormitusten ja vuorovälien kanssa.

Kaksinivelbussien ja raitiovaunujen osalta siirryttäisiin käyttämään Systemanalys för lokal kollektivtrafik i Malmö -selvityksen mukaista mitoitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteen kaksinivelbussiin tai raitiovaunuun oletetaan mahtuvan vähemmän matkustajia kuin aiemmassa teknisessä enimmäismitoituksessa.

Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella superbussin latausjärjestelmän kustannusarvio on tarkennettu VTT:n suosituksen mukaiseksi, mihin on lisätty Turku Energian kanssa tehtyjen selvitysten perusteella muuntamokustannuksia, liittymismaksuja ja johtokustannuksia. Kustannusarvioita on lisäksi tarkennettu raitiotie- ja superbussivarikon investointikustannusten sekä superbussivaihtoehdon vaatiman hulevesiviemäröinnin kustannusten osalta.

Mitoitusmuutoksilla on vaikutusta kalustomäärään, kaluston hankintahintaan, varikon tilatarpeisiin ja varikkokustannuksiin. Selvityksen yhteydessä tullaan korjaamaan myös aiemmissa liikennöintikustannuslaskelmista löydetyt laskentavirheet.

Aikataulun osalta tavoitteena on, että selvitykset saadaan valmiiksi kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Tarkoituksena on tuoda päivitetty aineisto kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa 2018. Tämän jälkeen lähetetään lausuntopyynnöt, jotka pyydetään jättämään 12.10.2018 mennessä. Kun lausunnoista on laadittu yhteenveto, tavoitteena on tuoda asia päätettäväksi vielä vuoden 2018 aikana.