MAN - Vaihtoautot

Kansallisten hallitusten on investoitava merkittävästi parantaakseen maaseututeiden turvallisuutta saavuttaakseen EU:n yhteisen tavoitteen puolittaa liikennekuolemat vuoteen 2030 mennessä, Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston (ETSC) tänään julkaiseman uuden raportin mukaan. Raportin mukaan noin 10 000 ihmistä kuoli maaseutu-/sivuteillä (rural roads) EU:ssa vuonna 2022 – mikä on noin puolet kaikista tiekuolemista.

Sivutiet voivat olla vaarallisia muihin tietyyppeihin verrattuna. Niistä puuttuu usein keski- ja sivuesteitä, ja ne mahdollistavat suuret nopeus- ja painoerot niitä käyttävien ajoneuvojen välillä kuorma-autoista haavoittuviin pyöräilijöihin ja jalankulkijoihin. Yksittäisten ajoneuvojen kolarit, joissa väsynyt kuljettaja arvioi käännöksen väärin ja ajautuu pois tieltä, ovat yleisiä. Nokkakolareita tapahtuu usein, ja ne ovat usein tappavia.

Raportissa korostetaan EU:n jäsenvaltioita tulevina vuosina kohtaavaa huomattavaa haastetta nyt, kun tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamista (RISM) koskevien EU:n sääntöjen soveltamisalaa on laajennettu kattamaan paljon suurempi osa kansallisista tieverkoista kuin aiemmin. Vaikka EU:n turvallisuussääntöjä on sovellettu EU:n Euroopan laajuisen verkon muodostavilla pääteillä ja moottoriteillä useiden vuosien ajan, vuonna 2019 sovitut uudet säännöt laajentavat kattavuuden kansallisiin "ensisijaisiin" teihin ja kaikkiin EU-rahoitusta saaneisiin teihin.

Sivu- ja keskipuomien asentaminen, tienvarsiesteiden poistaminen sekä pyöräilijöille erillisten väylien ja jalankulkijoille tarkoitettujen jalkakäytävien rakentaminen ovat raportissa mainittuja suosituksia maaseututeiden muuttamiseksi turvallisemmiksi. Vaikka sitä pidetään usein kaupunkiliikenneturvallisuusongelmana, noin puolet pyöräilijöiden kuolemista tapahtuu maaseututeillä, kun pyöräilijät liittyvät paljon raskaampaan ja nopeammin liikkuvaan liikenteeseen. Sähköpyörät lisäävät pyöräilyä maaseudulla, usein ikääntyneiden vapaa-ajan ajajien keskuudessa. Tämä tekijä paikallisten ja kansallisten viranomaisten tulee ottaa huomioon investointeja suunnitellessaan.

Raportti sisältää monia esimerkkejä merkittävistä toimista, jotka pelastavat ihmishenkiä kaikkialla Euroopassa. Ranska, Espanja ja Belgian Flanderin alue ovat alentaneet nopeusrajoituksia koko maaseututieverkostossaan. Ruotsi on investoinut voimakkaasti "2+1"-teihin, jotka tuovat käyttöön keskikaiteen ja nostavat turvallisuuden etusijalle. Skotlannissa kokeillut erityiset tiemerkinnät moottoripyöräilijöille, jotka ohjaavat heitä jyrkissä käännöksissä, ovat saavuttaneet vaikuttavia tuloksia. Puolan Länsi-Pommerin alueella rakennettiin viidessä vuodessa 800 km korkealaatuisia maaseudun pyöräteitä.

Nopeus on edelleen suuri riskitekijä, sillä monet kuljettajat ajavat edelleen maaseututeillä yli sallitun rajan monissa maissa huolimatta automaattisen valvontatekniikan kehityksestä. Kirjoittajat huomauttavat, että tutkituista turvallisimmissa maissa maaseututeiden nopeusrajoitukset ovat yleensä alhaisemmat, 70 tai 80 km/h.

eCall-hätäpuhelujärjestelmä myös moottoripyöriin?

ETSC haluaa myös, että EU:n pakollinen automaattinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä, joka vaaditaan kaikissa uusissa autoissa, laajennettaisiin muihin ajoneuvotyyppeihin – erityisesti moottoripyöriin. Maaseudulla toimintakyvyttömän kuljettajan, joka ei voi kutsua apua, hengen voi pelastaa eCall-järjestelmä, joka lähettää sijaintitiedot suoraan hätäpalveluihin.

Jenny Carson, raportin toinen kirjoittaja kommentoi:
”Maaseututeitä voidaan ja tehdään turvallisemmiksi toimenpiteillä, joiden ei tarvitse olla kalliita. Liikenneturvallisuusauditoinnit, riskikohteiden analysointi ja jälkikäsittely, asianmukaisten nopeusrajoitusten asettaminen ja noudattaminen, erillisten polkujen luominen pyöräilijöille ja kävelijöille, esteiden poistaminen tien varrelta; nämä ovat muutamia esimerkkejä siitä, mitä voidaan ja pitäisi tehdä. Kun keskitytään yhä enemmän kaupunkien liikenneturvallisuuteen, on äärimmäisen tärkeää, että päättäjät eivät unohda maaseututeitä, joilla puolet liikennekuolemista tapahtuu.