TIP-Trailer services

Tullin mukaan yritysten, jotka tuovat kiinalaisia linja-autoissa tai kuorma-autoissa käytettäviä uusia tai uudelleen pinnoitettuja pneumaattisia kumisia ulkorenkaita, on pitänyt maksaa lopullista polkumyyntitullia 23.10.2018 lähtien. Polkumyyntitullin määrä kerrotaan EU:n virallisen lehden numerossa L 263, 22.10.2018. Tulli vaihtelee eri myyjäyritysten välillä, ja se on voimassa viisi vuotta. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä. Komissio valvoo sellaisten perävaunujen ja puoliperävaunujen pyörien tuontia, jotka on varustettu linja-autoissa tai kuorma-autoissa käytettävillä uusilla tai uudelleen pinnoitetuilla pneumaattisilla kumisilla ulkorenkailla.

Yrityksen on tässä vaiheessa maksettava polkumyyntitullit myös väliaikaisen polkumyyntitullin aikana tuomista tavaroistaan. Käytännössä Tulli vapauttaa asetetut vakuudet ja lähettää asiakkaalle polkumyyntitullia vastaavan suuruisen jälkikantopäätöksen. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan.