Scania 70 vuotta Suomessa

Hallituksen esitys toisi liikenteeseen uuden enimmäisnopeudeltaan 45 kilometriin tunnilta rajoitettujen henkilöautojen luokan. Näitä ns. kevytautoja saisivat ajaa 15 vuotta täyttäneet mopoautokortilla. Laki astuisi voimaan ensi vuoden marraskuussa. Tavoitteena on parantaa nuorten kuljettajien turvallisuutta ja tarjota nuorille vaihtoehtoja omaehtoiseen liikkumiseen.

 

Kevytautot parantaisivat liikenneturvallisuutta

Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta. Pitkät välimatkat, heikko joukkoliikenteen palvelutaso maaseudulla ja kaupunkiseutujen reuna-alueilla sekä haastavat talvikauden liikenneolosuhteet puoltavat kevytautoa nuorten itsenäisenä kulkutapana. Kevytautot olisivat kotitalouksien kannalta mopoja, mopoautoja ja maataloustraktoreita edullisempi ja turvallisempi vaihtoehto omaehtoiseen liikkumiseen.

Henkilöautot ovat tieliikenteessä huomattavasti turvallisempia kuin mopot, moottoripyörät tai mopoautot. Trafin tekemän selvityksen mukaan kevytautot vähentäisivät 15–17-vuotiaiden tieliikenneonnettomuuksien uhrien kokonaismäärää 28–62 loukkaantuneella vuodessa. Kevytautojen suurin turvallisuusvaikutus syntyisi niiden korvatessa mopolla ajettuja kilometrejä.

 

Omaehtoiseen liikkuminen vähentää saattoliikenteen tarvetta

Nuoret tekevät noin neljänneksen matkoistaan auton kyydissä matkustaen, joten omaehtoisen liikkumisen vaihtoehto on tervetullut. Saattoliikenne, eli henkilöauton matkustajana kulkeminen, on ylivoimaisesti suosituin kulkutapa nuorten omassa elinpiirissään tekemillä matkoilla. Joukkoliikenteen osuus nuorten kilometreistä on noin 40 prosenttia, mutta suuri osa näistä muodostuu pitkistä matkoista, joita nopeusrajoitettu auto ei korvaisi. Varsinkin taajamien ulkopuolella, jossa joukkoliikenteen palvelutaso on heikko, kyyditsemismatkojen väheneminen vähentäisi merkittävästi liikennesuoritetta.

 

Uusien henkilöautojen liikenneturvallisuus perustelee ikärajauksen

Kevytautoksi saisi muuttaa henkilöauton, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen. Esitetty ikärajaus varmistaa, että kokemattomilla kuljettajilla on käytettävissään uusimmat aktiiviset ja passiiviset turvavarusteet. Ikärajaus on liikenneturvallisuusvaikutusten kannalta tarkoituksenmukainen, sillä esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmä on ollut pakollinen kaikissa automalleissa vuodesta 2014.

Uudemmissa automalleissa on tarjolla monia kokemattomia kuljettajia hyödyttäviä aktiivisia turvavarusteita, kuten automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä jalankulkijatunnistuksella, hätäjarrutustehostin, törmäysvaroitin, risteävän liikenteen varoitin ja kaistavahti tai -avustin. Näitä turvavarusteita on saatavissa vakiovarusteena noin kolmanneksessa ja lisävarusteena noin 75 prosentissa markkinoilla olevista pienikokoisista A- ja B-segmentin henkilöautomalleista.