TIP-Trailer services

Michiel Kuijs nimitettiin DAF Alankomaiden ja Pohjoismaiden toimitusjohtajaksi 1. heinäkuuta alkaen. Hän on Jan van Keulenin seuraaja, joka puolestaan valittiin DAF-myynnin pääjohtajaksi samasta päivämäärästä lähtien. Jan van Keulenistä tulee Itä-Euroopan ja Euroopan unionin ulkopuolisten markkinoiden vastuuhenkilö.

Michiel Kuijsilla on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnista ja myynnistä DAF:illa. Vuodesta 1997 vuoteen 2009 saakka hän toimi markkinointi- ja aluepäällikkönä DAF Alankomaissa, ennen kuin hänet nimitettiin DAF myynnin pääjohtajaksi yhdeksän vuotta sitten.