Auto, tekniikka ja kuljetus – 40 vuotta

Taksiliikenteen vapautuminen tuottaa uusia palvelukokonaisuuksia suomalaiseen henkilö- ja tavaralogistiikkaan. Suomalainen Kajber lanseeraa 2.7.2018 alkavan, osa-aikaiseen taksi- ja liikkumispalveluiden harjoittamiseen suunnitellun teknisen alustan. Kajber varmistaa kuljetusten lainmukaisuuden niin ajoneuvon kuin kuljettajankin osalta. Sovellus pyrkii helpottamaan alalla osa-aikaisena tai satunnaisesti toimimista.

Kajber-kuljettajat ajavat kuljetukset omilla ajoneuvoillaan. Kuljetukset ovat kiinteähintaisia. Kuljetus maksetaan helposti ennen kyydin alkamista. Kajber varmistaa teknisten rajapintojen kanssa, että autoilijalla on riittävät vakuutukset ja että kaikki lakisääteiset maksut tulee hoidetuksi. Kajber-kuljetus arvostellaan asiakkaan toimesta joka kyydin päätyttyä ja asiakaspalaute toimii kuljettajan kyydinsaantiparametrinä. Kajber tilittää autoilijalle 85 prosenttia matkan loppuhinnasta.

Sovellus on tuotettu lukuisien yhteistyökumppaneiden kanssa, joista merkittävimmät palveluntarjoajat ovat vakuutusasioihin erikoistunut LähiTapiola sekä kevytyrittäjyyteen erikoistunut Ukko.fi. Käytön helppous korostuu yhteistyössä Svea Ekonimin kanssa, he mahdollistavat mm. ”Taksipiikki”-koontilaskun saatavuuteen applikaatiossa.

Palvelulla pyritään vastaamaan kansainvälisten yhtiöiden kilpailukenttään. Palvelulla uskotaan olevan myös erittäin merkittävä vaikutus haja-asutusalueiden kuljetuspalveluiden saatavuuteen sekä työllisyyteen.

Kajber uskoo kilpailevansa sekä taksi- että joukkoliikenteen kanssa samoista kuljetusasiakkaista. Osa-aikaisuuteen liittyen, Kajber-kuljettaja voi ottaa tilauksia vastaan esimerkiksi suuren kysynnän ja tarjonnan aikaan, jopa vain osana omaa työmatkaliikennettään. Tämä mahdollistaa nimenomaan kustannusrakenteensa ansiosta niin sanotun ja paljon puhutun piilokysynnän löytymistä.

Kajber tavoittelee vuoden 2020 loppuun mennessä jatkuvaan käyttöön Suomessa noin 8 000 yhtäaikaista autoilijaa. Suomen taksien lukumäärä on tällä hetkellä 10 500 taksia.

Kajber-ohjelmisto tuotetaan yhdessä Versoft Oy ja Kajon Oy kanssa.