Elon Musk on ennustanut, että kaikki kulkuneuvot avaruusraketteja lukuun ottamatta tulevat kulkemaan sähköllä. Vuosi 2021 näki ennustuksen olevan toteutumassa henkillö- ja pakettiautojen, kuorma- ja linja-autojen, veneiden ja kauppa-alusten, kaksi- ja kolmipyöräisten ja pienten ja suurten ilma-alusten kohdalla.

IDTechEx:n tuore raportti osoittaa sähköautojen olevan tänään suurin markkinavalloitus myynnin kaksinkertaistuessa vuonna 2021 peräti 6,4 miljoonalla yksiköllä. Kehityksen perusteella sähköhenkilöautojen ennustetaan 20 vuoden sisällä hallitsevan markkinoita 79%:n markkinaosuudella ja 83%:n akkuosuudella. 2021 myytiin noin 81 miljoonaa henkilöautoa verrattuna 3,3 miljoonan raskaan ja keskiraskaan kuorma-auton ja 0,2 miljoonan kaupunkibussin myyntiin. Näin siitäkin huolimatta, että Ukrainan kriisi ja koronapandemia hiljensivät komponenttipulalla maailmanlaajuista myyntiä merkittävästi.

Akku on myynnissä suurin yksittäinen kustannustekijä. Sen raaka-aineiden, erityisesti litumin ja nikkelin, hintojen nousu maailmanmarkkinoilla muodostavat kovan haasteen sähköistymiselle. Valtaosa maailman litiumista tuotetaan Kiinassa ja viidennes ykkösluokan nikkelistä tulee Venäjältä. Kiinan koronasulkeiset ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat synnyttäneet pahan litium- ja nikkelipulan, joka heijastuu jarruttavana tekijänä kaikkien kulkuneuvojen sähköistymisessä.