SuperMax – Valmiina töihin!

Paketti- ja kuorma-autojen kysyntä kasvoi vuonna 2016 keskimääräistä enemmän. Pakettiautoja ensirekisteröitiin viime vuonna 13 523, mikä on 18,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuosina 2000–2008 rekisteröitiin keskimäärin 14 300 uutta pakettiautoa vuodessa. Vuosina 2009–2016 keskimääräinen pakettiautojen ensirekisteröintimäärä on ollut 11 500. Pakettiautojen kysyntä on siis saavuttamassa vähitellen 2000-luvun alkuvuosien normaalin tason.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin viime vuonna 3 330 kappaletta ja vuoteen 2015 verrattuna rekisteröintimäärä kasvoi 23 prosenttia. Raskaiden, yli 16-tonnisten kuorma-autojen rekisteröintimäärä kasvoi 22,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Niitä rekisteröitiin kaikkiaan 2 599. Kuorma-autojen ensirekisteröintien määrä on edelleen verrattain pieni, vaikka kasvu onkin ollut viime vuosina nopeaa. Vuosina 2000–2008 kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuosittain keskimäärin 5 200, kun vuosina 2009–2016 määrä on ollut keskimäärin 3 100 vuodessa.

Myös linja-autojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut. Uusia linja-autoja rekisteröitiin viime vuonna 586 kappaletta, joka on 11,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.