Scania-Markkinajohtaja

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday myönnettiin tänä vuonna Liikenneviraston VTS-toiminnalle. VTS eli Vessel Traffic Service tarkoittaa alusliikennepalvelua, jonka tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja.