TIP-Trailer services

Erikoisjulkaisu "Vaarallisia Kuljetuksia" toteaa E-lautojen eli sähköpotkulautojen litium-akkujen edellyttävän nykyistä näkyvämpää vaara-merkintää ja tarkennettuja huolto- ja käsittelymääräyksiä. Asia koskee E-lautojen kuljetuksia, varastointia ja käyttöä yleisissä tiloissa.

Litium-akut lisäävät huolestuttavasti palo- ja räjähdysvaaraa E-lautojen lukumäärän ja suosion nopean kasvun myötä.

Saksassa vaaditaan nyt E-lautojen litiumakuille näkyvää vaara-merkintää ja -maalausta, josta vastuu halutaan määrätä E-lautojen valmistajille. Lisäksi edellytetään, että omistajille ja käyttäjille on jaettu selkeää tietoa vastuusta laitteiden ja akkujen huollon, säilytyksen ja käytön osalta.

Kunnilta on edellytettävä määräyksiä kaupan ja omistajan vastuusta akkujen säilytyksestä yleisissä tiloissa ja varastoinnista sekä käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä. Kierrätyksen ja tehokkaan uusiokäytön varmistamiseksi ehdotetaan yli 500 g painaville litiumakuille 25 euron panttimaksua.

Asia on menossa EU:n käsittelyyn.