Scania-Markkinajohtaja

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo kasvoi syyskuussa 1,3 prosenttia vuoden takaisesta. Vienti oli arvoltaan lähes 5,3 miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 2,8 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 0,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo nousi syyskuussa 2,2 prosenttia ja oli noin 5,5 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,6 prosenttia, mutta tuontimäärät kasvoivat 5,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tammi-syyskuussa viennin arvo kasvoi 2,7 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 0,4 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli syyskuussa 188 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa kauppatase oli 750 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 syyskuussa kauppatase oli 138 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-syyskuussa noin 2,2 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde parani syyskuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat vähemmän kuin tuontihinnat.

Paperin ja pahvin sekä paperimassan viennin arvo laski syyskuussa. Hieman jyrkempää lasku oli metallien kohdalla. Henkilöautojen viennin arvo laski vain hieman vertailukuukaudesta. Öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi selvästi syyskuussa. Myös koneiden ja laitteiden viennin arvon kasvu oli huomattavaa. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden ja polttoaineiden tuontiin tilastoitiin laskua, mutta muiden pääryhmien tuonnin arvo kasvoi syyskuussa.

Vienti EU-maihin kasvoi syyskuussa prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle kaksi prosenttia vertailukuukaudesta syyskuussa. Vienti Ruotsiin ja Saksaan kasvoi syyskuussa hieman, vienti Yhdysvaltoihin, Venäjälle ja Isoon-Britanniaan selvästi enemmän. Vienti Alankomaihin ja Kiinaan laski. Tuonti EU-maista kasvoi kahdeksan prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kuusi prosenttia syyskuussa. Tuonti Saksasta, Ruotsista ja Kiinasta kasvoi, mutta tuonti Venäjältä ja Alankomaista laski. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 14 prosenttia syyskuussa, mutta laski kolme prosenttia tammi-syyskuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi neljä prosenttia syyskuussa, mutta laski neljä prosenttia tammi-syyskuussa. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin kasvoi yhden prosentin ja ulkokaupan vienti neljä prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi myös prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia.