MAN - Vaihtoautot

Kaikki viimeistelytyöt on saatu päätökseen ja hanke on siirtynyt takuuajalle.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa valtatie 3:n liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Rakennustyöt aloitettiin elokuussa 2020. Reilun kahden vuoden rakentamisen jälkeen Hämeenkyrönväylä otettiin käyttöön liikenteelle vuoden etuajassa keskiviikkona 30.11.2022.

”Hanke eteni suunnitelmien mukaan vaihe kerrallaan. Vihoviimeinen työ valmistui lokakuun 2023 lopussa. Nyt hanke on siirtynyt takuuajalle. Hankkeen takuuaika kestää viisi vuotta, jonka aikana rakenteiden toimivuutta seurataan ja korjataan tarpeen vaatiessa. Lisäksi takuuaikaan kuuluu vuosittaisia mittaus-, huolto- sekä hoitotöitä, niin viheralueilla, kuin tekniikan osalla”, projektipäällikkö Akseli NurmiVäylävirastosta kertoo.

Hankkeessa rakennettiin noin 10 kilometrin pituinen uusi väylä, joka sujuvoittaa valtatien liikennettä ja parantaa turvallisuutta. Samalla rakennettiin kolme eritasoliittymää ja 11 siltaa. Uuden osuuden nelikaistaisuus ja korkeampi nopeusrajoitus on lyhentänyt matka-aikaa.

Vt3 Hämeenkyrönväylän ajokaistojen viimeiset päällystystyöt aloitettiin tämän vuoden toukokuussa ja ne kestivät kokonaisuudessaan noin kaksi kuukautta. Päällystystöiden jälkeen hankkeessa viimeisteltiin jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä tehtiin maisemointi- ja kiveystöitä.

”Viimeistelytöiden jälkeen rakennushankkeessa suoritettiin vastaanottotarkastus, jossa käydään tilaajan ja urakoitsijan välillä lävitse työsuorituksen sopimuksenmukaisuus sekä taloudelliset asiat. Vastaanottotarkastuksen hyväksymisen jälkeen hankkeessa alkaa takuuaika”, Nurmi sanoo.