MAN - Vaihtoautot

Moottoriteitä voidaan jatkossa aurata kahdella peräkkäin kulkevalla sivuaurallisella yksiköllä. Jatkossa sallitaan kahden sivuaurallisen yksikön käyttö moottoriteiden tai muiden kaksiajorataisten teiden aurauksessa.

Menetelmässä ei lähtökohtaisesti päästetä autoilijoita ohittamaan aura-autojen välistä.

Ohittamista ei voi tehdä turvallisesti, joten yksiköiden välinen etäisyys pidetään niin pienenä, että ohittaminen on selkeästi mahdotonta. Ohitusmahdollisuus aura-autojen välistä voidaan harkiten antaa silloin, kun auraparin etummaisessa aurausyksikössä ei käytetä sivuauraa”, kertoo maanteiden kunnossapidon hankinnan asiantuntija Mika Terhelä Väylävirastosta.

Kahden sivuaurallisen yksikön käyttöä moottoritien aurauksessa on aiemmin pilotoitu Mäntsälän hoitourakassa. Kokemukset ovat olleet varsin hyviä, sanoo pilotoinnissa mukana ollut työmaapäällikkö Jari Rosenqvist Työyhteenliittymä Yli-Hyrylä MHU:sta.

”Kun ohitusmahdollisuutta ei ole, parantuu tienkäyttäjän liikenneturvallisuus huomattavasti. Aurayksikön ohitustilanteissa on vuosien varrella sattunut liikaa ulosajoja, auraan osumisia tai muita läheltä piti -tilanteita. Tietysti myös aura-auton kuljettajan työturvallisuus kohenee”, Rosenqvist toteaa.