Työeläkeyhtiö Elo osallistuu Niemi Palvelut Oy:n ilmastohaasteeseen. Elo suuntaa kohti ympäristötavoitteitaan ilmastostrategiansa avulla.

”Eläkevaroja hoidetaan tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Ilmastostrategiamme kulmakivinä ovat kestävä sijoitussalkku, vaikuttaminen yhdessä muiden kanssa ja hiilineutraaliuden tavoittelu”, Elon vastuullisen sijoittamisen johtaja Anna Varpula linjaa.

”Olemme liittyneet myös kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksiin, jossa säästötavoite vuosille 2017–2025 on vähintään 7,5 prosenttia kiinteistöjen vuosittaisesta energiankulutuksesta”, Varpula lisää.

Vastuullista sijoittamista ja läpinäkyvyyttä ilmastoteoissa

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukainen sijoitussalkku vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa sijoitussalkun päästöjen vähentämisen ohella. Elo käyttää sijoituskohteiden arvioinnissa olennaisia ESG-tekijöitä.

”ESG-tekijät tarkoittavat ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa. Näiden pohjalta arvioimme sijoituskohteiden vastuullisuutta. Sijoituskohteiden vastuullisuudella on merkitystä. Ilmastostrategiamme mukaisesti lisäämme sijoituksia ratkaisuihin, jotka pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Myös yhteistyö ja vaikuttaminen ovat tärkeässä roolissa: kannustamme sijoituskohteita huomioimaan ympäristötekijät toiminnassaan”, Varpula kiteyttää.

”On ilahduttavaa kuulla, miten vahvasti ESG-tekijät ohjaavat Elon sijoitustoimintaa. Näin ilmastovaikutukset konkretisoituvat toden teolla. Hienoa, että Elo vastaa Niemi40haasteeseemme”, Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi toteaa.

”Elo on sitoutunut läpinäkyvyyteen ilmastostrategian toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen raportoinnissa. Vahva sisäinen yhteistyö ja sujuva tiimien välinen työskentely on tärkeää”, Varpula summaa.

Niemi40haaste kutsuu kaikki toimijat konkreettisiin tekoihin ilmaston puolesta, kokoon tai alaan katsomatta.  Niemi40haaste.fi