Raskone – nopeasti takaisin tielle

Rolls Royce on ilmoittanut keskittävänsä etäohjattavien ja autonomisten laivojen tutkimus- ja kehityskeskuksensa Suomeen. Autonomisten laivojen Turun tutkimuskeskukseen investoinnissa auttaa Tekesiltä saatu merkittävä apuraha. Rolls Royce suunnittelee maalla sijaitsevien hallintalaitteiden ja laivojen tekoälyn kehittelemistä Turussa tulevaisuudessa.

Rolls-Royce on yksi keskeinen perustajayritys Suomeen viime syksynä Tekesin Arktiset meret -ohjelman puitteissa käynnistetyssä miehittämättömän meriliikenteen edistämishankkeessa. Autonomisen meriliikenteen ekosysteemi 2025 -hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen maailman ensimmäiset miehittämättömän meriliikenteen tuotteet, palvelut ja toimiva ekosysteemi vuoteen 2025 mennessä. Hanketta koordinoi DIMECC Oy.

Liikenneministeri Anne Bernerin mukaan kyseessä on Suomen kannalta toivottu uutinen.

- Keskittämispäätös kirittää suomalaisen meri- ja ICT-teollisuuden teknistä tuotekehitystä, alan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä, sekä antaa uusia mahdollisuuksia alan alihankkijoille ja tuotekehittäjille. Päätös vahvistaa Suomen asemaa autonomisen liikenteen kehittäjänä ja hyödyntäjänä sekä yhtenä maailman johtavista modernin laivatekniikan valmistajamaista, ministeri Berner toteaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikenneviraston Merenkulun älyväylä-hanke luovat edellytyksiä laivojen automaatiotoimintojen testaamiseen Suomessa.