Scania-juhlakiertue

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi seitsemän prosenttia vuonna 2018 Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli 63,8 miljardia euroa. Myös tuonnin arvo nousi, kuusi prosenttia. Tavaratuonti oli arvoltaan lähes 66,5 miljardia euroa. Edellisvuonna 2017 vienti nousi 15 ja tuonti 14 prosenttia.  Vuonna 2016 vienti laski neljä prosenttia, mutta tuonti kasvoi yhden prosentin.

Kauppataseen alijäämä väheni viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan runsaan 2,6 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2018. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa väheni vähän alle 1,5 miljardiin euroon viime vuonna. EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa alijäämää kertyi hieman yli 1,1 miljardia euroa vuonna 2018. Vuonna 2017 kauppataseen alijäämää kertyi lähes 2,8 miljardia euroa. EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa vajetta kertyi tuolloin kaksi miljardia euroa, ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käyty kauppa oli 711 miljoonaa euroa alijäämäistä. Vuonna 2016 kauppataseen alijäämä oli 3,1 miljardia euroa. Ulkokaupan ylijäämä oli tuolloin 434 miljoonaa euroa, mutta EU-kauppa oli alijäämäistä 3,6 miljardilla eurolla.

Lähes kaikkien päätoimialojen viennin kasvu hidastui vuonna 2018 tammi-marraskuussa edellisvuoden kasvuun verrattuna, paitsi metsäteollisuuden tuotteiden, joiden vienti nousi kymmeneksen. Koneiden ja laitteiden vienti kasvoi kuusi prosenttia, mutta kuljetusvälineiden vienti laski neljä prosenttia vertailuvuodelle osuneiden laivatoimitusten vuoksi. Moottoriajoneuvojen vienti kasvoi 16 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotteiden vienti suureni yli kymmeneksen. Öljytuotteiden viennin arvo kasvoi myös kohonneiden vientihintojen myötä. Muun kemianteollisuuden vienti suureni maltillisemmin, paitsi lääkkeiden vienti, joka laski. Tulli julkaisee ulkomaankaupan yksityiskohtaiset maa- ja tavaratiedot koko viime vuoden osalta 28.2.2019.

Myös tavaratuonnin arvon kasvu hidastui vuonna 2018 tammi-marraskuussa. Kuljetusvälineiden ja elintarvikkeiden tuonti oli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden sekä investointitavaroiden tuonti nousi jonkin verran, mutta poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvon kasvu oli ripeää, hintojen nousun vuoksi. Kulutustavaroiden tuonti nousi hieman.

EU-maihin suuntautunut vienti kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018. Vienti euroalueelle nousi neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin suureni kahdeksan prosenttia. Tuonti EU-maista kasvoi neljä prosenttia ja tuonti muista maista kymmenen prosenttia. Vuonna 2017 vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia. Myös vienti EU:n ulkopuolelle nousi, 13 prosenttia. Tuonti EU-maista suureni vuonna 2017 vähemmän kuin vienti, 11 prosenttia. Tuonti EU-maiden ulkopuolelta kasvoi samaan aikaan 18 prosenttia. 

Kone- ja kulkuneuvoteollisuudella yhä suurin osuus tavaraviennistä
Kone- ja kulkuneuvoteollisuuden osuus koko tavaraviennistä oli vuoden 2018 tammi-marraskuun tiedoilla laskettuna 21,2 prosenttia. Osuus laski edellisvuodesta prosenttiyksikön, mutta ryhmä oli yhä suurin viennin toimiala. Metsäteollisuuden tuotteiden osuus tavaraviennistä nousi hieman edellisvuoden 20 prosentista. 20,4 prosenttiin.Se oli toiseksi suurin viennin toimialamme. Koko kemianteollisuuden osuus suureni myös aavistuksen 19,4 prosenttiin. Nämä kolme toimialaa kattoivat 61 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä. Metalliteollisuuden osuus oli 15,6 prosenttia vuonna 2018 tammi-marraskuussa ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden 11,6 prosenttia. Muutokset olivat sangen pieniä edellisvuoteen verrattuna.

Tavaraviennin kasvuvauhti hidastui päävientialoilla, paitsi metsäteollisuudessa
Koneiden ja laitteiden viennin kasvu kokonaisuudessaan väheni kuuteen prosenttiin vuoden 2018 tammi-marraskuussa. Vuonna 2017 kasvua kertyi 12 prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vienti suureni kahdeksan prosenttia sekä sähkökoneiden ja –laitteiden vienti kaksi prosenttia. Mobiiliteknologian verkkolaiteiden vienti kasvoi yli neljänneksen. Laivaviennin 34 prosentin lasku veti koko kuljetusvälineiden tavararyhmän viennin neljän prosentin laskuun. Moottoriajoneuvojen vienti lisääntyi 16 prosenttia.

Metsäteollisuussektorin viennin arvo kokonaisuudessaan kasvoi kymmenen prosenttia vuoden 2018 tammi-marraskuussa. Vuonna 2017 metsäteollisuuden tuotteiden vienti nousi viisi prosenttia. Sahatavaran viennin kasvu oli maltillista ja puutuotteiden vienti laski hieman, mutta paperimassan vienti kasvoi yli kolmanneksen.  Paperin ja pahvin viennin arvo kasvoi kahdeksan prosenttia.

Vuoden 2018 tammi-marraskuussa öljytuotteiden viennin arvo oli 14 prosentin kasvussa.  Vuonna 2017 öljytuotteiden viennin arvo nousi yli viidenneksen. Öljytuotteiden vientihinnat nousivat viime vuoden tammi-marraskuussa 17 prosenttia, mutta vientimäärät laskivat samaan aikaan kaksi prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Öljytuotteiden osuus tavaraviennistä nousi edeltävän vuoden7,8 prosentista 8,2 prosenttiin. Muun kemianteollisuuden tuotteiden vienti hidastui neljän prosentin kasvuun toissa vuoden kuuden prosentin kasvusta. Peruskemikaalien ja muovien vienti suureni, kun taas lääkkeiden vienti väheni hieman.

Myös metalliteollisuuden tuotteiden viennin kasvu kokonaisuudessaan hidastui vuonna 2018. Kasvua kertyi 12 prosenttia, kun muutosprosentti vuonna 2017 oli 18 prosenttia. Raudan ja teräksen vienti suureni 14 prosenttia ja värimetallien kymmenen prosenttia. Metallituotteiden vienti lisääntyi yhdeksän prosenttia.

Malmien ja metalliromun vienti nousi ripeästi, 29 prosenttia. Kojeiden ja mittarien vienti kasvoi tammi-marraskuussa seitsemän prosenttia, mutta elintarvikkeiden vienti laski viisi prosenttia.

Tavaratuonnin arvon kasvuun vaikutti eniten öljyn hinnan nousu

Tavaratuonnin arvoon tammi-marraskuussa vaikutti nostavasti eniten poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvon 24 prosentin nousu. Raakaöljyn tuonnin arvo nousi 29 prosenttia. Kasvu johtui lähes kokonaan tuontihintojen noususta. Tuontimäärät nousivat vain prosentin. Öljytuotteiden tuontihinnat nousivat 23 prosenttia ja tuontimäärät vähenivät samaan aikaan yhdeksän prosenttia.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti kasvoi seitsemän prosenttia ja investointitavaroiden kuusi prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden tuonti kokonaisuudessaan pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2017, jossa kuljetusvälineiden osien ja tarvikkeiden tuonti nousi 17 prosenttia, henkilöautojen kuusi prosenttia, mutta muiden kuljetusvälineiden tuonti väheni 34 prosenttia.  Elintarvikkeiden tuonti oli myös samalla tasolla kuin vuonna 2017, ja kulutustavaroiden tuonti kasvoi kolme prosenttia.