Scania-Markkinajohtaja

Tällä neljännellä kestävän kehityksen raportilla Toyota Material Handling Europe vahvistaa pyrkimyksensä olla alan johtaja, tekemällä yhteistyötä toimittajien, yliopistojen ja innovatiivisten yritysten kanssa kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Toyota Material Handling Europe tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja on EU-OSHA:n kumppani terveellisiä työpaikkoja koskevissa kampanjoissa vuodesta 2010 lähtien.

Vuodesta 2019 lähtien Toyota Industries Corporation on yksi alle 40 yrityksestä maailmanlaajuisesti, jolle on myönnetty kaksinkertainen A-luokitus CDP:ltä (Carbon Disclosure Project - on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen).

EcoVadis on vuonna 2019 myöntänyt Toyota Material Handling Europen 15. maayhtiöille EcoVadis-kultatason. Ecovadiksen suorituskykymittaristojen avulla yrityksien vastuullisuutta monitoroidaan kansainvälisesti 21 vastuullisuusindikaattorin kautta neljässä teemassa, jotka ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja työelämän käytännöt, liiketoiminnan eettisyys ja vastuullinen hankintaketju. Järjestelmässä toimittajat arvioidaan ja pisteytetään vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuussuoriutumisen perusteella edellä mainituilla osa-alueilla.

Vuodesta 1993 lähtien Toyota Industries Corporation (TICO) on ollut yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ovat sitoutuneet Kioton pöytäkirjan noudattamiseen. Organisaation järjestelmällisen lähestymistavan ansiosta TICO:n neljän suurimman tehtaan CO2-päästöt ovat vähentyneet 2 321 tonnilla. Tämä on yksi monista syistä, joiden vuoksi Toyota Material Handling Europe ja 10 tytäryhtiötä saivat EcoVadisin "erinomaisen" tai "edistyneen" luokituksen ympäristöasioiden hallintakäytännöstään.