SuperMax – Valmiina töihin!

Maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyssä on siirrytty uuteen, vähäbyrokraattisempaan aikaan. Maantielain muutoksen ja 24.8.2016 annetun Liikenneviraston määräyksen myötä tilapäisten ilmoitusten pystyttämiseen maanteiden varteen ei tarvita enää lupia viranomaisilta. Tilapäisten ilmoitusten pystyttämisestä ei tarvitse tehdä myöskään ilmoitusta. Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan tapahtumailmoituksia, jotka pystytetään enintään kuukautta ennen tapahtumapäivää.

Pidempiaikaisessa tienvarsimainonnassa riittää ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyn kevennys koskee myös pidempiaikaista tienvarsimainontaa. Aikaisemmin vallinneesta poikkeuslupamenettelystä luovuttiin ja vastedes tienvarsimainoksista tulee ainoastaan tehdä ilmoitus. Ilmoitus tehdään Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, joka käsittelee asian 30 päivän kuluessa sen vireilletulosta. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Tienvarsimainoksen saa pystyttää vasta myönteisen päätöksen saamisen jälkeen.

Vaikka sääntelyä kevennetään, eivät väliaikaiset ilmoitukset tai tienvarsimainokset saa kuitenkaan vaarantaa liikenneturvallisuutta. Siksi ilmoitusten ja tienvarsimainosten kokoon, ulkoasuun ja sijoittamiseen on omat ohjeensa, joita tulee noudattaa. Tässä 6 asiaa, jotka kannattaa pitää mielessä tienvarsimainonnassa.

1) Tienvarsimainos ei saa häiritä tieliikenteessä kuljettajan havainnointia tai toimintaa.

2) Tienvarsimainos ei saa estää liikennemerkkien tai muiden liikenteen ohjauslaitteiden näkyvyyttä tai toimintaa.

3) Tienvarsimainos ei saa sekoittua liikennemerkkeihin.

4) Tienvarsimainoksia ei saa sijoittaa risteysalueelle.

5) Tienvarren rakennuksessa saa ilman erillistä ilmoitusta mainostaa vain rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

6) Tienvarsimainontaa koskevissa kysymyksissä neuvoja voi kysyä Liikenteen asiakaspalvelusta (puh. 0295 020 600).