Scania – Valoa hintoihin!

UPM ilmoittaa kokeilleensa kehittämäänsä puupohjaista BioVerno-dieselpolttoainetta onnistuneesti niin laboratoriossa kuin käytännön liikenteessä. Valmistajan mukaan testit osoittivat selvästi, että UPM:n uusiutuva diesel toimii parhaiden dieselpolttoaineiden tavoin.

UPM BioVerno -dieselin laboratoriotestit tehtiin VTT:llä ja liikennetestit pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. Vuoden kestäneissä liikennekoeajoissa olivat mukana myös Transdev Finland Oy, Volvo ja St1. Liikennöintiin liittyvät seurantamittaukset tehtiin niin ikään VTT:llä.

Laboratoriotestaus aloitettiin Euro III -luokan busseilla, joita käytetään edelleen paljon Suomen liikenteessä. Muihin testattuihin kehittyneisiin polttoaineisiin verrattuna UPM BioVerno -dieselin päästöt olivat vähintään yhtä pienet. Euro VI -luokan autoissa ei muodostunut merkittäviä eroja lähipäästöissä eri polttoaineiden välillä.  

Tulosten mukaan UPM BioVerno toimii kaikilla sekoitussuhteilla - parhaiden dieseleiden tavoin - ja keskikulutus on sama kuin fossiilisella dieselillä. Testikilometrejä kertyi kaikkiaan noin 400 000 km ja ne sujuivat UPM:n julkaiseman tiedotteen mukaan täysin ongelmitta.