MAN - Nopeaan toimitukseen

Raitiotieallianssi tekee Tampereen Ratikan sähköratarakenteiden muutostöitä keskusta-alueella 5.3.–28.5.2023. Töitä tehdään Hämeenkadulla, Pirkankadulla sekä Hatanpään valtatien raitiotieosuudella pääsääntöisesti arkiöisin (su-pe) raitioliikenteen normaalin liikennetauon aikana klo 23.00–5.00. Työt on järjestelty niin, että ne haittaavat raitioliikennettä mahdollisimman vähän.

Raitiotien sähköratarakenteiden muutostöitä tehdään viime kesänä Pirkankadulla ja Hatanpään valtatiellä tapahtuneiden sähköratahaasteiden vuoksi. Sähkörataan tehtiin tarvittavia ja ennakoivia korjaustoimenpiteitä välittömästi vaurion syntymisen jälkeen. Nyt tehtävillä laajemmilla muutoksilla pyritään ehkäisemään vastaavien ongelmien toistuminen helteisillä keleillä jatkossa.

- Tavoitteena on varmistaa, että ajojohtimien riippuma ei kesällä lämpölaajenemisen vuoksi kasva liian suureksi ja pääse haittaamaan raitioliikennettä. Käytännössä muutokset tehdään tukijohtimia nostamalla ja ajojohtimen jänneväliä lyhentämällä, Raitiotieallianssin ratajohdon tekniikkalajivastaava Jori Friman kertoo.

Sähköratatyöt aloitetaan ensimmäiseksi Pirkankadulla ja niiden kesto on muutaman viikon ajan. Sen jälkeen vuorossa on Hatanpään valtatien liittymäalue ja loppukeväällä työskennellään sekä Hämeenkadulla että Hatanpään valtatiellä. Töissä käytetään nostokorikurottajia. Auto- ja pyöräliikennettä ohjataan töiden ajan liikenteenohjaajien avulla. Jalankulkureitteihin töillä ei ole vaikutusta. 

Sähköradan korjaustyöt tehdään Raitiotieallianssin toimesta takuutyönä. Tampereen raitiotien ensimmäiset linjat valmistuivat vuonna 2021, ja rakentamistöillä on viiden vuoden takuuaika. Tampereen Raitiotie Oy vastaa tilaajana Tampereen raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta ja rahoituksen järjestämisestä sekä Tampereen Ratikan raitiotiejärjestelmän toimivuudesta.