SuperMax – Valmiina töihin!

Länsi-Suomen merivartiosto järjestää yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Meripeto 2015 -suuronnettomuusharjoituksen Oulun rannikkoalueella 24.9.2015 klo 09.00—19.00.

Harjoitukseen osallistuvat Rajavartiolaitoksen lisäksi Finavia, Puolustusvoimat, Oulun hätäkeskus, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Oulun poliisilaitos, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, FinnHEMS, Suomen lentopelastusseura, Suomen meripelastusseura, Oulun seudun sairaankuljetus Oy, Sairaankuljetus Ahokas Ky sekä Ruotsin merenkulkulaitos.

Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuu yhteensä yli 300 henkilöä, kahdeksan ilma-alusta sekä mittava määrä vene-, auto- ja muuta pelastuskalustoa.

Harjoituksen onnettomuusskenaariona on suuri ilmaliikenneonnettomuus, joka käynnistää yhtäaikaiset etsintä- ja pelastustoimet Oulun rannikkoalueella. Harjoituksen pääteemoja ovat mm. kadonneiden ilma-alusten etsintä, kadonneiden henkilöiden etsintä ja pelastaminen, loukkaantuneiden henkilöiden evakuointi, evakuoitujen kokoamiskeskusten toiminta sekä viranomaisyhteistyö.

Suuronnettomuusharjoitus on kolmas ja samalla viimeinen Meripeto -sarjaan kuuluva harjoitus. Edelliset pienemmät sarjaan kuuluvat harjoitukset järjestettiin vuosina 2014 ja 2013. Meripeto -harjoitussarjan keskeisenä tavoitteena on varautuminen ilmaliikenneonnettomuuksiin Oulun rannikko- ja merialueella. Tavoitteena on myös parantaa viranomaisten tehokasta yhteistoimintaa pelastustilanteissa.