SuperMax – Valmiina töihin!

Siltojen kunto on heikentynyt ja niiden kantavuudessa liikutaan nykyisten työkonekuljetusten painoihin nähden kipurajalla. – On tärkeää saada erityisesti siltoihin kohdistuvaa hankerahoitusta, totesi puheenjohtaja Markku Suominen avatessaan Koneyrittäjien 50-vuotisjuhlavuoden liittokokouksen Tampereella.

Vaikka nykyinen hallitus onkin sitoutunut lisäämään väyläverkoston kunnostamisen määrärahoja, Suominen on huolissaan alempiasteisesta tiestöstä ja erityisesti sen silloista. Siltojen huono kunto ja kantavuus on tulppa, joka haittaa muun muassa Koneyrittäjiä koneiden siirroissa työmaille. Koneiden siirtokuljetusten massojen kasvu kärjistää ongelmaa edelleen.

Väylä ja erikoiskuljetuksista vastaava Pirkanmaan ELY-keskus ovat päivittämässä erikoiskuljetusreitistöjä aiemman 30 tonnin telipainon sijaan 33 tonnin telipainolle yhteistyössä Koneyrittäjien kanssa. Tässä vaiheessa uudet reitistöt on käytettävissä Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla sekä piakkoin Varsinais-Suomessa.

Kuvaavaa ja hälyttävää on, että ennen tätä päivitystä Varsinais-Suomessa oli painorajoitettuja siltoja kierrettävänä vajaa sata kappaletta, nyt niiden määrä on tuplaantumassa. Tämä kertoo siltojen kunnon heikentymisestä sekä toisaalta siitä, että niiden kantavuudessa liikutaan kuljetustemme kanssa kipurajoilla. Ei pidä unohtaa myöskään yksityisteiden siltoja, valtion avustukset tulisi keskittää niille, Suominen sanoi.

Monia muita raskaita kuljetuksia voidaan pilkkoa, mutta ei yksittäistä työkonetta. Se on vietävä yhtenä kappaleen perille, leimikolle asti, Suominen muistutti.