SuperMax – Valmiina töihin!

 

Japanilainen SB Drive ja suomalainen robotiikka- ja ohjelmistoyritys Sensible 4 aloittavat yhteistyön, jossa muun muassa japanilaisfirman teknologiaa integroidaan Sensible 4:n GACHA-robottibussiin. SB Drive on merkittävä tekijä itseajavien ajoneuvojen toimialalla ja on osa japanilaista SoftBank Group:ia. Yhteistyön ensisijainen tarkoitus on nopeuttaa itseajavien autojen käyttöönottoa Euroopassa ja Japanissa sekä viedä ne nopeammin yleiseen käyttöön.

Yhteistyö tapahtuu ensisijaisesti Suomessa, jossa SB Drive on aloittanut toimittajana Sensible 4:lle FABULOS-projektissa, johon on saatu EU rahoitus. SB Drive:n ohjelmaa Dispatcher testataan Sensible 4:n itseajavassa GACHA-bussissa. Projektissa keskitytään vastaamaan itseajivien ajoneuvojen keskeisiin haasteisiin. FABULOS projektin aikana GACHAa sekä myös muita Sensible 4:n ajoneuvoja koeajetaan julkisilla teillä. Liikkuvuuspalveluita tarjotaan myös paikallisten kuljetus tarpeiden tyydyttämiseksi.

Viime vuoden lopussa SB Driven ohjelma integroitiin Sensible 4:n itseajavien ajoneuvojen järjestelmään. Molemmat yritykset selvittävät myös samalla muita yhteistyömahdollisuuksia, ja pyrkivät jatkossa OEM-kumppanuuteen sekä EU:ssa että Japanissa.

SB Drive:n Dispatcher on hallintajärjestelmä, jolla pystytään kauko-ohjaamaan useita autonomisia ajoneuvoja, ns. fleet management. Järjestelmässä on myös tekoäly , joka pystyy havaitsemaan liikkumista  ajoneuvon sisällä. 

Sensible 4:n kehittämä GACHA on maailman ensimmäinen kaikkiin sääolosuhteisiin soveltuva itseajava robottibussi. Sensible 4:n ainutlaatuinen paikannusteknologia mahdollistaa robottibussien ympäri vuoden ajamisen myös Suomen sääolosuhteissa. Säällä on keskeinen rooli itseajavien ajoneuvojen kyvyllä ymmärtää ympäristöään.