MAN - Nopeaan toimitukseen

Suomen satamilla on kasvava rooli talouden vihreässä siirtymässä. Satamien investointisuunnitelmissa toimet, joilla vauhditetaan kuljetusmuotojen päästövähenemää, ovat etenemässä. Satamien osalta kyse on monista toimista, muun muassa investoinneista maasähkölaitteisiin, jotta alukset voivat kytkeytyä maasähköön satamassa ollessaan.

Suomen Satamaliiton tiedustelun mukaan maasähköinvestointien ajureina ovat valmistelussa olevan, pakottavan lainsäädännön ohella asiakastarpeet. Sekä varustamot että lastinantajina toimiva teollisuus odottavat satamilta maasähkön käyttömahdollisuutta jo hyvinkin pian.

- Lisäksi kehitystä kirittää satamayhtiöiden omat vastuullisuusohjelmat, toteaa Satamaliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ville Haapasaari Helsingin Satama Oy:stä.

Ville Haapasaari puhui vuotuisilla Satamapäivillä 21-22.9.2022 Joensuussa. Satamapäiville osallistuu noin 130 satamien ja satamaoperoinnin johtoa ja asiantuntijoita sekä satamien eri sidosryhmiä.

Maasähköinvestointien keskeiset epävarmuustekijät ovat rahoituksen saatavuus, investoinnin liiketaloudellinen kannattavuus, sähkötehojen riittävyys sekä standardien puute. Tiedusteluun vastanneista 22 satamayhtiöstä, 17 kantoi huolta investoinnin liiketaloudellisesta kannattavuudesta. Suhteellisesti suurin huoli liiketoiminnallisesta kannattavuudesta on nimenomaan ns. eurooppalaisen TEN-T satamaverkon kattavan verkon satamissa, joita on Manner-Suomen merirantaviivalla 10 kpl.