Scania – Valoa hintoihin!

Väyläviraston ylläpitämästä Portnetista otettiin 29.11.2016 käyttöön versio, johon sisältyy ilmoituksen antajan kannalta huomionarvoisia seikkoja.

Uusi Portnetin versio mahdollistaa aluksen 10 edellisen sataman turvatason ilmoittamisen sekä alusjätteitä koskevien ilmoitustietojen antamisen Tullin sivulta saatavien rakenteellisten lomakkeiden pohjalta siten, että tiedot tallentuvat myös Portnetin tietokantaan. Jotta tietokantaan tallennus onnistuu, Tulli on tehnyt asiaa koskeviin lomakkeisiin pieniä muutoksia. Uusittuja lomakkeita on nyt käytettävä turvatoimia ja alusjätteitä koskevien tietojen antamiseen ja vanhat lomakepohjat on syytä hävittää.

Uusittuja lomakkeita

Uusitut lomakkeet, NSW Security ja NSW Waste, löytyvät Tullin internetsivulta. Rakenteellisten lomakkeiden käyttö mahdollistaa periaatteessa sen, että aluksen edustaja voi käyttää suoraan alukselta saamiaan lomakkeita tietojen antamiseen tarvitsematta käsitellä tietoja uudelleen. Onkin suositeltavaa, että ilmoituksen antaja lähettää alukselle nämä uudet lomakepohjat. Jollei rakenteellisen lomakkeen käyttö ilmoituksen antajalta onnistu, tiedot on annettava Portnet -selainta käyttäen.

Miehistö- ja matkustajamäärät voi ilmoittaa uudessa versiossa myös aluksen lähdön jälkeen.

Meriterveysilmoitus

Uutena ilmoitustyyppinä Portnetissa on ns. meriterveysilmoitus. Ulkomailta kaupallisessa liikenteessä saapuvan aluksen saapumisilmoituksessa on vastattava meriterveyttä koskevaan kyselyyn. Jos vastaus kyselyyn on myöntävä, aluksen saapumisilmoitukseen tulee liittää Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön mukainen meriterveysilmoitus. 

WHO:n Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) on käännetty suomeksi. Se tuli voimaan 15.6.2007. Valvira on julkaissut laivatarkastusohjeen tueksi kansallisen soveltamisohjeen

Mikä on Portnet

Portnet (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/merenkulku/portnet) on Väyläviraston ylläpitämä satamaliikenteen tietojärjestelmä. Portnet-järjestelmään syötetään kaikista Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä seuraavat tiedot:

alusilmoitus, lasti-ilmoitus, vaarallisen lastin ilmoitus sekä alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta.

Ilmoitustiedot aluskäynneistä ja vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus tulee antaa viimeistään tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä.

Kirjautuminen

Kirjautuminen Portnet-järjestelmään on mahdollista tästä linkistä: Portnet, satamaliikenteen tietojärjestelmä.