TIP-Trailer services

Saksan insinööriliitto VDI ja sähköteknillinen liitto VDE ovat yhdessä julkistaneet vertailevan selvityksensä polttokennotekniikan ja akkutekniikan välillä autojen energialähteinä.

Selvityksessä todetaan, että julkisuudessä käytäviä poliittisia, mediaperusteisia ja julkisia keskusteluja tulevaisuuden sähköautoratkaisuista ja niihin liittyvistä kasvihuonekaasuista leimaa suuria puutteita, tietämättömyyttä, vääriä tietoja ja uskomuksia.

Akkujen pikalataukseen verrattuna vety-polttokennotekniikka tarjoaa "tankkausta" 3-5 minuutissa ja maailmanlaajuisesti käytettävällä tankkausjärjestelmällä, joka ei vaadi mitään maa- saati paikkakohtaisia erityisjärjestelyjä. Samalla ajoneuvotekniikkka vetypohjalla tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia hyödyntää polttomoottoriautoissa koettuja varmatoimisia komponentteja ja ratkaisuja.

Vety-polttokennotekniikan yleistyminen ja käyttö edellyttää vielä lisää tutkimusta ja kehittelyä. Kokonaiskustannuksiin, vetytarjontaan ja käytettävyyteen samoin kuin vetyajoneuvojen luotettavuuteen liittyy vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. Sen vuoksi on nähtävä, että raskaiden kuorma-autojen ja bussien käytössä dieselille ei vielä ole nähtävissä vaihtoehtoja.

(OmnibusRevue)