SuperMax – Valmiina töihin!

Pohjolan Liikenne ottaa ensi maanantaina 12.8. käyttöön kolmekymmentä uutta täyssähköbussia Helsingin seudun liikenteeseen. Bussit alkavat liikennöidä Espoon Leppävaaran ja Keravan HSL-linjoilla. Leppävaaran linjoilla ajetaan kahdellakymmenellä ja Keravan linjoilla kymmenellä sähköbussilla.

Tapaus on siinä mielessä merkittävä, että liikenteen tilaaja ja kilpailuttaja HSL edellytti ainoastaan viittä sähköbussia Leppävaaran liikenteeseen. Pohjolan Liikenne katsoi kuitenkin mahdolliseksi tarjota kuusinkertaisen määrän täyssähköbusseja kilpailutettaville Leppävaaran ja Keravan linjoille ja voitti linjat liikennöitäväkseen. Tämä kilpailutus oli myös ensimmäinen, missä HSL edellytti käytettävän sähköbusseja, jotka ovat liikenteen tuottajan eli liikennöitsijän hankintavastuulla.

Tämän ensi maanantain Suomen suurimman sähköbussiliikenne startin jälkeen HSL:n tilaamassa liikenteessä ajaa yhteensä 42 sähköbussia ja voi otaksua, että nyt niitä alkaa tulla vauhdilla lisää. HSL:n tavoitteena on, että Helsingin seudulla liikennöisi 400 sähköbussia vuonna 2025.

 Pohjolan Liikenne hankki kyseiset 30 sähköbussia kiinalaiselta bussivalmistajalta Yutong Bus:lta, jolla on kokemusta sähköbussien kehittämisestä ja valmistamisesta vuodesta 1999. Yutong on maailman suurin bussivalmistaja, jonka vuosituotanto on yli 63000 bussia. Vuosituotannosta yli 25000 bussia on uusia energiamuotoja hyödyntäviä. Yutongin valmistamia sähköbusseja on käytössä Euroopassa mm. Tanskassa, Englannissa, Ranskassa, Bulgariassa ja Islannissa.

Pohjolan Liikenteen uudet bussit ovat kaksiakselisia leveällä etu- ja keskiovella varustettuja kaupunkibusseja, joiden paikkaluku on 31 istuma- ja 34 seisomapaikkaa eli yhteensä 65- paikkaisia. Sähköbusseina ne edustavat pistokeladattavaa eli plug-in tyyppiä. Niissä on suuritehoiset akut, jotka ladataan yöllä Pasilan varikolla. Niiden toimintamatka täydellä latauksella on 200- 300km olosuhteista riippuen. Täydennyslatausta voidaan suorittaa tarvittaessa Leppävaarassa ja Keravalla.

Sähköbussien energiankulutus on 75% vähemmän kuin dieselbussien eivätkä ne tuota lainkaan lähipäästöjä. Hankintahinta sähköbusseilla on dieselbusseja korkeampi, mutta kokonaisuutena niiden kilpailukyky tänä päivänä myös taloudellisessa mielessä mahdollistaa sähköbussien voimakkaasti kasvavan käyttöönoton.

Energiansäästön lisäksi sähköbussien käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi ja ovat ulko- ja sisämelultaan hiljaisia. Tämä Pohjolan Liikenteen ”ekoteko” vähentää hiilidioksidipäästöjä 5 miljoonaa kiloa vuodessa.

(JI)