TIP-Trailer services

Stressi vanhentaa ihmisen soluja ennenaikaisesti, ja samalla tavalla kuormitus vanhentaa myös akkuja. Pikalataus, tiheä lataaminen, aggressiivinen ajotapa ja äärimmäisen kylmät tai kuumat käyttölämpötilat ovat akkua kuluttavia tekijöitä, jotka aiheuttavat akun vanhentumista. Kapasiteetti ja suorituskyky laskevat ja auton ajokantama lyhenee.

Parantaakseen akkujen kestoa, Bosch kehittää uutta pilvipalvelua, joka täydentää yksittäisten sähköajoneuvojen akkujenhallintajärjestelmiä.

- Akut ovat sähköautojen ylivoimaisesti kallein osa ja nyt Bosch liittää ne pilveen. Nämä datapohjaiset palvelut tarkoittavat, että voimme parantaa akkujen suorituskykyä ja käyttöikää merkittävästi, sanoo Robert Bosch GmbH:n hallituksen jäsen Markus Heyn.

Älykkäät ohjelmistotoiminnot analysoivat pilvessä jatkuvasti akun statusta ja tekevät toimenpiteitä, jotka estävät tai hidastavat akkujen ikääntymistä. Nämä toimenpiteet voivat vähentää akun kulumista jopa 20 prosentilla.

Täsmällinen reaaliaikainen analyysi

Avainroolissa on reaaliaikainen data, joka kerätään sekä ajoneuvosta että sen ympäristöstä. Datan avulla pilvipalvelut optimoivat jokaisen latausprosessin ja tarjoavat kuljettajalle räätälöityjä vinkkejä akkua säästävään taloudelliseen ajoon.

Boschin pilvipohjaiset palvelut on suunniteltu tunnistamaan kuormitusta laukaisevat tekijät ja reagoimaan niihin. Kaikki akkuihin liittyvä data, kuten vallitseva lämpötila ja akun lataustapa, lähetetään reaaliaikaisesti pilveen, jossa koneoppimisen algoritmit arvioivat sitä. Näiden palveluiden avulla Bosch tarjoaa ensimmäistä kertaa sekä jatkuvan näkymän akun tilaan että luotettavan ennusteen akun jäljellä olevasta käyttöiästä ja suorituskyvystä.

Aiemmin ei ole voitu tarkasti ennustaa, miten nopeasti sähköauton akku kuluu.

- Vahvat akut, joilla on pitkä käyttöikä, tekevät sähköisestä liikenteestä elinvoimaisempaa, sanoo Heyn.

Lisäksi älykkäät ohjelmistofunktiot käyttävät parviälyä: Analyysiin käytetyt algoritmit arvioivat dataa, joka on kerätty suurelta joukolta sähköisiä ajoneuvoja, ei vain yksittäiseltä sähköautolta. Parviäly onkin avaintekijä, kun akkujen stressitekijöitä identifioidaan lisää.

Akkujen suojaaminen vanhenemiselta

Äärimmäisissä lämpötiloissa täyteen ladattujen akkujen vanheneminen nopeutuu. Boschin pilvipalvelu varmistaa, että akkuja ei ladata sataprosenttisesti, kun olosuhteet ovat liian kuumat tai kylmät. Vähentämällä lataustasoa muutamalla prosenttiyksiköllä, akkuja voidaan suojata turhalta vanhenemiselta.

Pilvessä oleva data auttaa parantamaan myös akkujen ylläpitoa ja korjausta. Kun akussa on havaittu jokin vika, kuljettajalle tai kaluston operaattorille lähetetään ilmoitus. Näin akku voidaan korjata ennen kuin se vioittuu tai lakkaa toimimasta.

Lisäksi pilvipalvelut optimoivat itse lataustapahtumaa. Latausprosessi, jota pidetään yhtenä suurimmista esteistä sähköisen liikenteen massamarkkinoiden muodostumiselle, sisältää jo itsessään vaaran, että akku menettää osan suorituskyvystään ja kapasiteetistaan. Älykkäät pilvessä toimivat ohjelmistot voivat laskea oman latauskäyrän jokaiselle lataustapahtumalle, riippumatta siitä tapahtuuko se kotona vai jossain muualla. Akku siis ladataan aina optimaaliselle tasolle.