TIP-Trailer services

- Scanialla on luonnollisesti oma intressinsä osoittaa, ettei autossa ollut mitään vikaa. Me haluamme varmistaa puolueettoman arvion tapahtuneesta. Selvitämme tapausta voimavaroilla, joilla selvitämme kuolemaan johtaneita raskaan liikenteen onnettomuuksia. Puutumme asiaan myös, koska tapauksen tutkinta on siirretty paikallispoliisilta meille Göteborgiin, Göteborgin poliisin liikenneosaston esitutkintajohtaja Anders Gabrielsson perustelee.

Asiasta on tehty rikosilmoitus. Poliisi on jo tässä vaiheessa määrännyt auton kuljettajan avuksi asianajajan.

Kuljetusnet.fi on uutisoinut tapauksesta kahdesti aiemmin. Trafikverket ja Scania totesivat ensimmäisessä onnettomuusselvityksessä, ettei autossa ollut mitään vikaa.