Uusien raakapuun kuormauspaikkojen rakentamistyöt Oulaisten ja Haapajärven alueella käynnistyivät maaliskuussa. Työt ovat osa Pohjois-Suomen raakapuun kuormauspaikat -hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää elinkeinoelämän toimintaa turvaamalla raakapuun toimitusketjut rakentamalla uusia ja parantamalla vanhoja kuormauspaikkoja. Työt Oulaisten ja Haapajärven alueilla valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii NRC Group Finland Oy.

Sekä Oulaisten että Haapajärven Karpalosuon kuormausalueelle toteutetaan kaksi kuormausraidetta vaihteineen ja varastokenttineen. Lisäksi rakennetaan tarvittavat tieyhteydet ja tehdään muutoksia olemassa olevaan tieverkkoon. Kustannusarvio Oulaisten raakapuun kuormauspaikan parantamiselle sekä ratapihan parannustöille on noin 10 miljoonaa euroa. Haapajärven osalta kokonaiskustannusarvio puolestaan on noin 15 miljoonaa euroa.