Raskone – nopeasti takaisin tielle

Varsinais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset harjoittelivat yhteistyössä 9.2.2017 öljyonnettomuuden torjuntaa ensimmäisessä ylialueellisessa tabletop- eli karttaharjoituksessa. Harjoitus toi esiin öljyntorjunnan ennakkosuunnittelun, kalustotietämyksen ja eri viranomaisten yhteistyön tärkeyttä.

Tabletop-harjoitus toteutettiin onnettomuusskenaariopohjaisena harjoituksena, joka perustui kuvitteelliseen alusonnettomuuteen sekä laskettuun öljyn leviämisennusteeseen. Onnettomuusskenaariossa alus ajautui karille Hiittisten pohjoispuolella ja aluksesta vuoti mereen 100 m3 raskasta polttoöljyä.

Tabletop-harjoituksen avulla pyrittiin valmistamaan viranomaisia oikeisiin onnettomuustilanteisiin. Harjoitus oli matalan kynnyksen oppimistilaisuus, jossa keskustelu oli tärkeässä roolissa.

Tavoitteiksi asetettiin erityisesti viranomaisten yhteistyön ja kalustologistiikan osaamisen kehittäminen sekä suuronnettomuusvalmiuden parantaminen. Tavoitteet saavutettiin harjoituksessa hyvin. Harjoitus toi esiin etenkin ennakkosuunnittelun, kalustotietämyksen ja viranomaisyhteistyön tärkeyden.

Harjoitukseen osallistuivat päätahoina pelastuslaitosten ja Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisäksi harjoituksessa oli mukana asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta sekä Rajavartiolaitoksesta. Tabletop-harjoitus järjestettiin osana Turun ammattikorkeakoulun  toteuttamaa ”Öljyntorjunnan varautumisen kehittäminen Saaristomeren alueella”-hanketta.