TIP-Trailer services

Huhtikuun alkupuolella käynnistyvä Hakunilan ja Vaaralan risteyssiltojen korjaus aiheuttaa muutoksia Lahden moottoritien (valtatie 4) liikennejärjestelyihin. Neljän sillan korjaustytöt jatkuvat läpi kesän ja valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuussa.

Lahden moottoritiellä sijaitsevien Hakunilan ja Vaaralan risteyssiltojen korjaustyöt aloitetaan siltojen reunapalkkien kunnostustöillä sekä kaidetöillä.

Helsinkiin johtavalla ajoradalla reunapalkkien uusimistyö alkaa huhtikuussa ja valmistuu kesäkuussa. Kunnostustöiden aikana nykyiset ajokaistat pysyvät liikenteen käytössä, mutta nopeusrajoitusta työmaan kohdalla alennetaan 60 km/h:ssa.

Lahteen johtavalla ajoradalla reunapalkkien ja kaiteiden uusimiset tehdään huhti-heinäkuussa. Kunnostustöiden aikana nykyiset ajokaistat pysyvät liikenteen käytössä, mutta Kehä III:lta nousevia ramppeja joudutaan lyhentämään, minkä vuoksi nopeusrajoitusta työmaan kohdalla alennetaan 50 km/h:ssa.

Siltojen pintarakenteet puolestaan uusitaan sekä Helsinkiin että Lahteen johtavilla ajoradoilla touko–syyskuussa. Tällöin Lahden moottoritiellä ajoneuvoliikenteen käytössä on molempiin ajosuuntiin pääsääntöisesti kaksi ajokaistaa. Kaistaleveyksiä kuitenkin rajoitetaan uusimistöiden ajaksi, minkä lisäksi nopeusrajoitusta lasketaan 50 km/h:ssa. Työt valmistuvat lokakuussa.