Nyt joulukuussa tuli täyteen 85 vuotta siitä, kun ensimmäinen lentokone laskeutui Helsinki-Malmin lentoasemalle. 80-vuosipäivälogo on vielä tämän kerran mukana jäsenkirjeessä.

Ensilennon aikaan paikka ei vielä ollut aivan valmis, mutta lentäjät päättivät aloittaa toiminnan joka tapauksessa. Lue lisää täältä.

Hyvää jatkoa kaikille lentoaseman ystäville. 

Työ lentokentän säilyttämiseksi jatkuu helsinkiläisten vahvan tuen kannattelemana. Vaikka valtuusto hylkäsi 31 302 helsinkiläisen allekirjoittaman kansanäänestysaloitteen, kuntalaiset eivät lopeta kamppailua. Tällä hetkellä menossa ovat seuraavat hankkeet:

- Suojeluesitys rakennusperintölain nojalla (2015 alkaen).
- Ensimmäisten asemakaavojen luontoarvojen huomiotta jättäminen hallinto-oikeudessa.
- Patria-hallin alueen väliaikaisen rakennusluvan tutkinta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
- Korkeimman hallinto-oikeuden yleiskaavapäätösten perusteiden salaaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Lisäksi kentällä alkaneista logistiikkakoulutuksen kaivutöistä on lähetetty kiireellinen toimenpidekieltopyyntö ELY-keskukseen, sillä kaivettavan alueen luontoarvoja ei ole rakennuslupaa haettaessa tutkittu tai esitetty.

Pyrimme jatkuvasti keskusteluun Helsingin kaupungin kanssa tilanteen ratkaisemiseksi kaikkien kannalta parhaalla tavalla.

Kaikki on mahdollista. Lentotoiminnan ja kentän luonto-, kulttuuriperintö- ja virkistysarvojen säilyttäminen ei ole este rakentamiselle. Helsinki-Malmi on edelleen lentokenttä, laissa määrätty rajanylityspaikka, koillisen ainoa aukea ja ainutlaatuinen luontoalue.

Malmin lentokentän ei tarvitse olla entinen! Toivotaan, että vuodesta 2022 tulee parempi, ja työmme kantaa hedelmää.