Scania-Markkinajohtaja

Meyer Turku Oy:n telakan tuotanto- ja työntekijämäärä tulee kasvamaan lähivuosina. Tuotannon toimivuuden takaamiseksi telakan tuotantoprosesseja parannetaan mm. rakentamalla lisää tuotannon tarvitsemia tiloja. Yhä suurempi osa tuotannosta tehdään säältä suojatussa tilassa.

Vaiheasemakaavalla muutetaan telakan asemakaavaa siten, että tontin rakennusoikeutta lisätään nykyisestä tehokkuusluku e = 0.13:sta tasolle e = 0.35:een. Muutoksella varmistetaan, että rakennusoikeus riittää telakan käynnissä oleviin investointeihin sekä seuraavan investointiaallon rakennusprojekteihin. Nykyisen kaavan mukainen rakennusoikeus on käytetty.

Asemakaavan muutostarve kohdistuu vain yhteen asiakokonaisuuteen, joten muutokset voidaan tehdä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella vaiheasemakaavalla. Muilta osin voimassa oleva asemakaava määräyksineen säilyy ennallaan.

Rakentaminen ja sen tuoma tuotantoprosessin parantaminen tukee alueen elinkeino- ja yritystoimintaa kaupungin strategian mukaisesti.