Raskone – nopeasti takaisin tielle

Metsähallitus Metsätalous Oy on tarkistanut metsäteiden käytöstä perimiään maksuja. Hintaperusteena on 0,15 €/m3/km. Yli 20 kilometrin matkalta ei enää peritä tienkäyttömaksua. Suurin osa kuljetuksista on alle 20 kilometriä ja siten teiden käytöstä kertyy pääosin teiden kulumista vastaava korvaus.

Metsähallitus on saanut runsaasti palautetta nimenomaan pitkien matkojen päässä olevien metsäpalstojen kuljetuskustannuksista. Metsäteiden käytön maksua onkin pyritty kohtuullistamaan tarkistuksessa. Tienkäyttömaksuista on neuvoteltu myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa. Tienkäyttömaksuilla katetaan osaltaan laajan metsätieverkoston ylläpitoa: Metsähallituksella on 37 000 kilometriä omia metsäteitä.

Maksut eivät koske henkilöliikennettä ja esimerkiksi metsästäjille, marjastajille, kalastajille ja muille vastaaville käyttäjille kulku on edelleen maksutonta. Valtion metsäteillä kulkijoista 85 % on virkistyskäyttäjiä.