Scania-Markkinajohtaja

Kaukoidästä Eurooppaan suuntautuvan merirahdin hinnoittelu jatkaa tuttua liikettään: kuun alussa korotus, kuukauden loppua kohden lasku. Hintojen vaihtelun taustalla on laivatilan runsas saatavuus, joka on seurausta uusien suurten laivojen myötä kasvaneesta kuljetuskapasiteetista.

Kiinan pörssissä kurssit ovat laskeneet reippaasti, mikä vaikuttaa vientiin – tilauksia länsimaihin tuskin tulee samaa tahtia kuin ennen. Viennissä Kaukoitään varustamojen hinnat ovat huomattavan alhaalla.

USA:n satamissa ruuhkat ja viiveet jatkuvat entisellään.

Euroopasta Etelä-Amerikkaan suuntautuvan vientiliikenteen laivat ovat melko täynnä ja varustamoilla on paineita hinnankorotuksiin.

Suomessa pula tyhjistä konteista jatkuu edelleen. Se kannattaa ottaa huomioon kuljetustilauksia tehtäessä.